Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Katedras
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.06.2017

Studiju metodiķu darba laiks:

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no pl. 9.00-17.00
Piektdien no pl. 9.00-16:00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30-13.15

Valststiesību zinātņu katedra (255.kab.)  
Tālrunis: 67034447
Katedras vadītāja: asoc.prof. Annija Kārkliņa
Studiju metodiķe: Ramona Polmane

Tiesību teorijas un vēstures katedra (261.kab.)
Tālrunis: 67034563
Fakss: 67034557
Katedras vadītājs: doc. Jānis Pleps 
Studiju metodiķe: Baiba Beļicka

Civiltiesisko zinātņu katedra (358.kab.)
Tālrunis: 67034527
Katedras vadītājs:  prof. Jānis Rozenfelds
Studiju metodiķe: Madara Ose

Krimināltiesisko zinātņu katedra (356.kab.)
Tālrunis: 67034552
Katedras vadītāja: prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Studiju metodiķe: Iveta Balode

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra (259.kab.) 
Tālrunis: 67034554
Katedras vadītāja p.i.: doc. Arnis Buka
Studiju metodiķe: Baiba Beļicka

Mācībspēku konsultācijas

Mācībspēku kontakti