Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atkārtoti pārbaudījumi 2016./2017.ak.g. rudens semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.02.2017

Civiltiesisko zinātņu katedra - atjaunots 9.decembrī
Krimināltiesisko zinātņu katedra - atjaunots 14.februārī
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra - atjaunots 2.februārī
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra - atjaunots 21.decembrī
Valststiesību zinātņu katedra - atjaunots 8.februārī

 

Iepazīstoties ar atjaunotajiem atkārtoto pārbaudījumu laikiem vēlams salīdzināt vai informācijas atjaunošanas datums sakrīt ar datumu, kas uzrādīts pašā dokumentā. Ja nesakrīt - jāatjauno lapa (var izmantot taustiņu "F5").