Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atkārtoti pārbaudījumi 2016./2017.ak.g. pavasara semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.04.2017

Civiltiesisko zinātņu katedra
Krimināltiesisko zinātņu katedra
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra
Valststiesību zinātņu katedra

Eksāmena trešā rakstīšanas reize studiju kursā "Latīņu valoda juristiem" pie viesdoc.I.Gusāna š.g. 30.augustā, pl. 17.30 – 19.00 9.aud. Nepieciešams individuālais pārbaudījuma protokols, ko pirms eksāmena var saņemt pie studiju metodiķes 257.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu vai dekānes apstiprinātu iesniegumu. Studenti, kuri ir studiju pārtraukumā un reģistrēti kā klausītāji, individuālo pārbaudījuma protokolu var noformēt Studentu servisu departamentā, 125.telpā.