Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atkārtoti pārbaudījumi 2016./2017.ak.g. pavasara semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.03.2017

Civiltiesisko zinātņu katedra - atjaunots 20.martā
Krimināltiesisko zinātņu katedra - atjaunots 8.martā
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra - atjaunots 15.martā
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra - atjaunots 30.februārī
Valststiesību zinātņu katedra - atjaunots 27.martā

Eksāmena trešā rakstīšanas reize studiju kursā "Latīņu valoda juristiem" pie viesdoc.I.Gusāna š.g. 30.augustā, pl. 17.30 – 19.00 9.aud. Nepieciešams individuālais pārbaudījuma protokols, ko pirms eksāmena var saņemt pie studiju metodiķes 257.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu vai dekānes apstiprinātu iesniegumu. Studenti, kuri ir studiju pārtraukumā un reģistrēti kā klausītāji, individuālo pārbaudījuma protokolu var noformēt Studentu servisu departamentā, 125.telpā.

Iepazīstoties ar atjaunotajiem atkārtoto pārbaudījumu laikiem vēlams salīdzināt vai informācijas atjaunošanas datums sakrīt ar datumu, kas uzrādīts pašā dokumentā. Ja nesakrīt - jāatjauno lapa (var izmantot taustiņu "F5").