Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācija bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2017

2016./2017. ak. gada plānojums

Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi 2016./17.ak.g.

Kārtība, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim un studiju kursu apgūšana

Pilna laika klātiene

Informācija par studiju darbu izstrādi !

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2016./2017.akad.gada pavasara semestrī

Lai piedalītos 2016./2017.akad.g. rotācijā

 

Nepilna laika klātiene

 

Nepilna laika neklātiene

Informācija par studiju darbu izstrādi !

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2016./2017.ak.g. pavasarī

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (bij.LPA)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” (43380) akreditēta no 2010.gada 17.februāra līdz 2019.gada 4.jūnijam. Studentiem, kas vēlas turpināt un noslēgt šajās programmās iepriekš uzsāktās studijas, imatrikulācija iespējama līdz 2018.gada septembrim.

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2016./2017.ak.g. pavasarī