Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju programmā iekļautā prakse profesionālā maģistra studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.05.2016

Prakse 2016.gada rudens semestrī

Prakse

KP

Prakses ilgums

Prakse ir studiju plānā

Prakses iziešanas laiks

Sanāksme par praksi

Pieteikšanās praksei

Prakses iesniegšana un aizstāvēšana

Krimināltiesiskā prakse

7

7 nedēļas

PMSP 3.semestra studentiem

2016.gada 5. septembris-23.oktobris un

2016.gada 24.oktobris-11.decembris

½ no kursa vispirms iet KT praksi, tad CT praksi un otrādi*

10. maijā plkst. 15.00 21. aud.

un

17.maijā plkst. 15.00

21. aud.

 

1. praksei – 06.06.2016.-22.06.2016.

2.praksei – 22.08.2016.-09.09.2016.

Prakses atskaite divu dienu laikā pēc prakses pabeigšanas ir jāiesniedz Krimināltiesisko zinātņu un Civiltiesisko zinātņu katedrās.

Atskaites jāaizstāv pie prakses vadītāja katedrā un vērtējums jāsaņem līdz 25.01.2017.

Civiltiesiskā prakse

7

7 nedēļas

PMSP 3.semestra studentiem

 

Administratīvi tiesiskā prakse

6

6 nedēļas

PMSP 3.semestra studentiem

2016.gada 12.decembris – 23.decembrim un no 2017.gada 2.janvāra - 29.janvārim

 

10.10.2016.-28.10.2016.

Nākamajā dienā pēc prakses beigām, Valststiesību zinātņu katedras metodiķei iesniedz:

1) Prakses vadītāja no prakses vietas parakstītu studenta raksturojumu ar ieteicamo prakses novērtējumu;
2) prakses atskaiti, kuru parakstījis Prakses vadītājs no prakses vietas.

Studiju prakses atskaite jāaizstāv saskaņā ar katedras noteikto prakšu aizstāvēšanas grafiku. Informācija būs e-pastā un pie ziņojumu dēļa

 

Prakse 2016.gada rudens un 2017.gada pavasara semestrī

Prakse

KP

Prakses ilgums

Prakse ir studiju plānā

Prakses iziešanas laiks

Informācija

Pieteikšanās praksei

Prakses iesniegšana un aizstāvēšana

 

Pirmskvalifikācijas prakse

6

6 nedēļas

PMSP 4.semestra studentiem

 

 

2017.gada 06.februāris – 19.marts

Informācija par praksi būs pieejama fakultātes mājaslapā! Sanāksmes nebūs.

 

21.11.2016.-09.12.2016.

Prakses atskaiti iesniedz katedrā, kurā tiek rakstīts maģistra darbs, 2 dienu laikā pēc prakses beigšanas.

PLK studentiem prakses atskaite jāaizstāv līdz 10.04.2017.

NLN studentiem prakse atskaite jāaizstāv līdz 23.06.2017.

 

Pirmskvalifikācijas prakse tiem, kas atjaunojas 4. semestrī

6

6 nedēļas

PMSP 4.semestra studentiem

 

2016. gada

12. septembris- 30.oktobris

Ja vēlas iet prokuratūrā, iesniegums jāiesniedz līdz 19.06.2016.

 

22.08.2016.-05.09.2016.

Prakses atskaiti iesniedz katedrā, kurā tiek rakstīts maģistra darbs, 2 dienu laikā pēc prakses beigšanas-līdz 02.11.2016.(ieskaitot). Prakse jāaizstāv līdz 13.11.2016.

  • Informācija var mainīties. Sekojiet informācijai (arī prakses programmām) šajā mājaslapas sadaļā
  • CT, KT un AT prakšu laikā obligāti jārisina kāzuss. Lūgums sekot informācijai par kāzusa rakstīšanas laikiem.
  • KT1 praksi vispirms iet visa V1 un V2 grupa; CT1 praksi vispirms iet visa V3 un J1 grupa
  • KT2  praksi vispirms iet visa V3 un J1 grupa; CT2 praksi vispirms iet visa V1 un V2 grupa
  • Studiju praksi iespējams realizēt arī ārvalstīs ERASMUS+ programmas ietvaros. Par praksi ārvalstīs jāsazinās ar JF starptautiskās sadarbības koordinatori Madaru Mariju Osi. Papildu informācija šeit.