Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju programmā iekļautā prakse profesionālā maģistra studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.08.2017

Prakse 2017. gada rudens semestrī

Prakse

KP

Prakses ilgums

Kam prakse ir plānā

Prakses iziešanas laiks

Sanāksme par praksi

Pieteikšanās praksei

Prakses iesniegšana un aizstāvēšana

 

Krimināltiesiskā prakse

7

7 nedēļas

prof. mg. 3.semestra studentiem

2017.gada 28.augusts-15.oktobris un

2017.gada 16.oktobris-3.decembris

KT1 praksi vispirms iet visa V1 un V2 grupa

CT1 praksi vispirms iet visa V3 un J1 grupa

KT2 praksi vispirms iet visa V3 un J1 grupa

CT2 praksi vispirms iet visa V1 un V2 grupa

30.martā plkst. 14.30

30. aud.

 

un

 

6. aprīlī

plkst. 16.00

153. aud.

 

 

1. praksei – 05.06.2017.-21.06.2017.

2.praksei – 21.08.2017.-08.09.2017.

Prakses atskaite divu dienu laikā pēc prakses pabeigšanas ir jāiesniedz Krimināltiesisko vai Civiltiesisko zinātņu katedrā.

Atskaite jāaizstāv pie prakses vadītāja katedrā un vērtējums jāsaņem līdz 24.01.2018.

Jārisina kāzuss katedras noteiktajā datumā.

 

Civiltiesiskā prakse

7

7 nedēļas

prof. mg. 3.semestra studentiem

 

Administratīvi tiesiskā prakse

6

6 nedēļas

prof. mg. 3.semestra studentiem

2017.gada 4.decembris – 23.decembrim un no 2018.gada 2.janvāra - 22.janvārim

 

09.10.2017.-27.10.2017.

Nākamajā dienā pēc prakses beigām students Valststiesību zinātņu katedras metodiķei iesniedz:

  1. Prakses vadītāja no prakses vietas parakstītu studenta raksturojumu ar ieteicamo prakses novērtējumu;
  2. Prakses atskaiti, kuru parakstījis Prakses vadītājs no prakses vietas.

Studiju prakses atskaite ir jāaizstāv saskaņā ar katedras noteikto prakšu aizstāvēšanas grafiku. Informācija tiks nosūtīta e-pastā.

Jārisina kāzuss katedras noteiktajā datumā.

 

Prakse 2017. gada rudens semestrī un 2018. gada pavasara semestrī 

Prakse

KP

Prakses ilgums

Kam prakse ir plānā

Prakses iziešanas laiks

Informācija

Pieteikšanās praksei

Prakses iesniegšana un aizstāvēšana

 

Pirmskvalifikācijas prakse

6

6 nedēļas

prof. mg. 4.semestra studentiem

 

2018.gada 05.februāris – 18.marts

Informācija par praksi būs pieejama fakultātes mājaslapā un e-studijās. Sanāksmes nebūs.

 

21.11.2017.-08.12.2017.

Prakses atskaiti iesniedz katedrā, kurā tiek rakstīts maģistra darbs, 2 dienu laikā pēc prakses beigšanas.

PLK studentiem prakses atskaite jāaizstāv līdz 13.04.2018.

 

Pirmskvalifikācijas prakse tiem, kas atjaunojas 4. semestrī

6

6 nedēļas

prof. mg. 4.semestra studentiem

 

2017. gada

11. septembris- 22.oktobris

Ja vēlas iet prokuratūrā, iesniegums jāiesniedz līdz 21.06.2017.

 

22.08.2017.-05.09.2017.

Prakses atskaiti iesniedz katedrā, kurā tiek rakstīts maģistra darbs, 2 dienu laikā pēc prakses beigšanas-līdz 03.11.2017.(ieskaitot). Prakse jāaizstāv līdz 15.11.2017.

  • Informācija var mainīties. Sekojiet informācijai par praksēm  e-studijās!
  • CT, KT un AT prakšu laikā obligāti jārisina kāzuss. Lūgums sekot informācijai par kāzusa rakstīšanas laikiem.
  • Prakse sākas reģistrācijas nedēļā - 28. augustā! Lūgums pēc iespējas laicīgāk reģistrēties semestrim.
  • Studiju praksi iespējams realizēt arī ārvalstīs ERASMUS+ programmas ietvaros. Par praksi ārvalstīs jāsazinās ar JF starptautiskās sadarbības koordinatori Madaru Mariju Osi. Papildu informācija šeit.

Studiju metodiķe prakšu jautājumos: 
Ligita Svikle, 453.kab., tālr. 67034588