Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Administratīvi tiesiskā prakse
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.12.2016

Praksi organizē: Valststiesību zinātņu katedra
Prakse notiek profesionālā maģistra studiju programmas 3.semestra studentiem
Prakses ilgums: 6 nedēļas
Prakses vieta: valsts pārvaldes iestādes

Kontaktpersona
Ligita Svikle, 453.kab., tālr. 67034588 

Pieteikšanās praksei

  • Studentiem, kuri praksi ir izgājuši LU JF bakalaura studiju programmā, prakse NAV jāiet. Prakses noslēgumā (datumu nosaka katedra, saskaņā ar katra semestra kalendāro plānojumu) visiem studējošajiem vienlaikus tiek organizēta praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana. Lūdzu sekot informācijai par kāzusa risināšanas laikiem.
  • Pārējiem studentiem prakse ir jāiziet no 2016. gada 12.decembra- 23.decembrim un no 2017.gada 2.janvāra – 29.janvārim (kopā 6 nedēļas). No prakses laika tiek izņemtas Ziemassvētku brīvdienu 2 nedēļas.
  • Obligāti ir jāizlasa prakses programma.
  • Prakses vieta – valsts pārvaldes iestādes.
  • Pieteikšanās praksei notiks no š.g. 10.oktobra – 28.oktobrim, aizpildot iesniegumu (fakultātes mājaslapā sadaļā „Prakses” - „Administratīvi tiesiskā prakse” - „Veidlapas”) un nogādājot to 453.kab. Pēc darba laika- iemetot to pastkastītē pie durvīm.
  • Par prakses līgumu slēgšanu interesējieties 453.kab. vai zvanot pa telefonu – 67034588. Prakses līgumu veidlapas pieejamas fakultātes mājaslapā sadaļā „Prakses” - „Administratīvi tiesiskā prakse”.
  • Studentiem, kuri praksi izies LR Tieslietu ministrijāAdministratīvajā tiesā vai LR Tieslietu ministrijas padotības iestādēstrīspusējie līgumi NAV jāslēdz! Jums būs jāslēdz divpusējie līgumi prakses vietā!
  • Prakses atskaitei ir jāpievieno prakses vērtējuma lapa, kas pieejama fakultātes mājaslapā sadaļā „Prakses” - „Administratīvi tiesiskā prakse”
  • Prakses atskaite jānodod nākamajā dienā pēc prakses beigām un jāaizstāv katedrā pēc noteiktā aizstāvēšanas grafika. Interesēties VT katedrā pie metodiķes.

Iesnieguma forma 

Trīspusējais līgums 

Studenta raksturojums