Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Administratīvi tiesiskā prakse
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.03.2017

Praksi organizē: Valststiesību zinātņu katedra
Prakse notiek profesionālā maģistra studiju programmas 3.semestra studentiem
Prakses ilgums: 6 nedēļas
Prakses vieta: valsts pārvaldes iestādes

Studiju metodiķe prakšu jautājumos:
Ligita Svikle, 453.kab., tālr. 67034588 

Pieteikšanās praksei

  • Studentiem, kuri praksi ir izgājuši LU JF bakalaura studiju programmā (4KP apjomā), prakse NAV jāiet. Prakses noslēgumā (datumu nosaka katedra, saskaņā ar katra semestra kalendāro plānojumu) visiem studējošajiem vienlaikus tiek organizēta praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana. Lūdzu sekot informācijai par kāzusa risināšanas laikiem.
  • Pārējiem studentiem prakse ir jāiziet no 2017. gada 4. decembra līdz 23. decembrim un no 2018. gada 2. janvāra līdz 21.janvārim (kopā 6 nedēļas). No prakses laika tiek izņemtas Ziemassvētku brīvdienu 2 nedēļas.
  • Obligāti jāizlasa prakses programma.
  • Prakses vieta – valsts pārvaldes iestādes.
  • Pieteikšanās praksei notiks no š.g. 9.oktobra – 27.oktobrim, aizpildot iesniegumu un nogādājot to 453.kab. Pēc darba laika- iemetot to pastkastītē pie durvīm.
  • Par prakses līgumu slēgšanu interesējieties 453.kab. vai zvanot pa telefonu – 67034588.
  • Studentiem, kuri praksi izies LR Tieslietu ministrijāAdministratīvajā tiesā vai LR Tieslietu ministrijas padotības iestādēstrīspusējie līgumi NAV jāslēdz. Jums būs jāslēdz divpusējie līgumi prakses vietā!
  • Prakses atskaitei jāpievieno prakses vērtējuma lapa.
  • Prakses atskaite jānodod nākamajā dienā pēc prakses beigām un jāaizstāv katedrā pēc noteiktā aizstāvēšanas grafika. Interesēties katedrā pie metodiķes.
  • Līgumi jāaizpilda datorrakstā.