Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Civiltiesiskā un Krimināltiesiskā prakse
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.03.2017

Praksi organizē: Krimināltiesisko zinātņu katedra un Civiltiesisko zinātņu katedra
Prakse notiek profesionālā maģistra studiju programmas 3.semestra studentiem
Prakses ilgums: civiltiesiskā prakse – 7 nedēļas, krimināltiesiskā prakse – 7 nedēļas

Studiju metodiķe prakšu jautājumos:
Ligita Svikle, 453.kab., tālr. 67034588 

Pieteikšanās praksēm notiek, aizpildot iesniegumu un to iesniedzot 453.kab. pieņemšanas laikos 1. praksei no 05.06.2016.-21.06.2016. un 2.praksei no 21.08.2016.-08.09.2016.

1. prakse noris 28.08.2017.-15.10.2017. , 2.prakse no 16.10.2017.-03.12.2017.

KT-1 iet visa V1 grupa un  visa V2 grupa
CT-1 iet visa J1 un V3 grupa

KT-2 iet visa J1 un V3 grupa
CT-2 iet visa V1 un  V2 grupa

Izņēmuma gadījumos prakses var mainīt vietām, iepriekš interesējoties pie L.Svikles 453.kab.

Svarīgi zināt:

 • Lai pieteiktu praksi tiesās, jāuzraksta iesniegums un jādodas pie konkrētās tiesas priekšsēdētāja, lai saskaņotu prakses iziešanu. Saskaņojums ir obligāts.
 • Lai izietu praksi prokuratūrā, jāuzraksta iesniegums, kurā norāda konkrēto prokuratūru (izņemot Ģenerālprokuratūru un specializētās prokuratūras). Saskaņojums ar prokuratūru nav nepieciešams. Prakses vietas Rīgas robežās var tikt mainītas, ja nav iespējams norādītajā prokuratūrā nodrošināt praksi.
 • Praksi var iziet arī ārpus Rīgas.
 • Izvēloties praksi iziet "citās institūcijās", kas nav minētas prakšu programmās,  prakses vietas izvēle ir jāsaskaņo ar konkrētās katedras vadītāju! Obligāti jāpievieno amata apraksts.
 • Ar prakses vietām, ar kurām LU nav noslēgts sadarbības līgums, ir jāslēdz trīspusējais līgums. Trīspusējais līgums jāslēdz, ja praksi iziesiet advokatūrā, notariātā, izmeklēšanas iestādēs, bankās, SIA utt. (interesēties pie L.Svikles 453.kab.). Tiesās būs jāslēdz divpusējie līgumi starp Tiesu administrāciju un praktikantu (šie līgumi uz fakultāti NAV jānes). Līgumi būs pieejami prakšu vietās.
 • Līgumi jānoslēdz LĪDZ prakses uzsākšanai un jānogādā 453.kab.
 • Ar prokuratūru līgumi NAV jāslēdz.
 • Abas prakses var iziet arī vienā prakses vietā, piemēram, tiesā, advokātu birojā utt.
 • Prakses atsaitei pievienojama studenta raksturojuma veidlapa.
 • Pēc prakses iziešanas prakses atskaites jānodod attiecīgajā katedrā (divu dienu laikā).
 • Prakses vadītājs katedrā tiks nozīmēts pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informācija būs pieejama e-studijās.
 • Tiem, kas praksi iet prokuratūrās, prakses pirmajā dienā jāierodas Ģenerālprokuratūrā pēc caurlaides, līdzi ņemot fotogrāfiju un personu apliecinošu dokumentu.
 • Saziņa par praksēm notiks ar LUIS ziņojumu starpniecību.
 • Līgumi jāaizpilda datorrakstā.

Ja studējošais nepiesakās praksei noteiktajā termiņā, tad praksi varēs iziet tikai pēc gada. (sk.„Noteikumus studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē", apstiprināti LU Juridiskās fakultātes domes 2013. gada 4. septembra sēdē, protokols Nr.2020-V2-12)