Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena un pirms maģistra darba aizstāvēšanas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.03.2017

Praksi organizē: Visas katedras (atkarībā no tā, kurā katedrā students raksta maģistra darbu)
Prakse notiek profesionālā maģistra studiju programmas 4. semestra studentiem
Prakses ilgums: 6 nedēļas
Prakses vietas izvēle atkarīga no katedrā apstiprinātās maģistra darba tēmas (maģistra darba tēmai un prakses vietai ir jābūt saskaņotām)

Studiju metodiķe prakšu jautājumos:
Ligita Svikle, tālr. 67034588 

Pieteikšanās praksei

 • Prakses mērķis ir sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību, kā arī veikt nepieciešamos pētījumus sava maģistra darba izstrādāšanai.
 • Praksei jāpiesakās no 21.11.2017.-08.12.2017. (aizpildot iesniegumu).
 • Prakses vietai jābūt saistītai ar maģistra darba tēmu.
 • Prakses vadītājs ir maģistra darba vadītājs.
 • Trīspusējais līgums ir jāslēdz, ja praksi iziesiet notariātā, advokatūrā, pie tiesu izpildītājiem, bankās, SIA, pašvaldībās, policijā utt.
 • Trīspusējais līgums NAV jāslēdz, ja praksi iziesiet Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs (arī tiesās) un prokuratūrā. Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs (arī tiesās) būs jāslēdz divpusēji līgumi.
 • Prakses atskaitei pievienojama prakses vērtējuma veidlapa.
 • Ja praksi iet prokuratūrā, tad saskaņojums ar prokuratūru uz iesnieguma NAV nepieciešams!
 • Tiem, kas praksi iet prokuratūrās, prakses pirmajā dienā jāierodas Ģenerālprokuratūrā pēc caurlaides, līdzi ņemot fotogrāfiju un personu apliecinošu dokumentu.
 • Prakses iziešanas laiks - 05.02.2018. - 18.03.2018.
 • Prakses iziešanas laiks tiem, kas atjaunojas 4.semestrī 2017.gada rudenī 11.09.2017.-29.10.2017. Pieteikšanās no 21.08.2017.-03.09.2017.
 • Prakses atskaite jāiesniedz tajā katedrā, kurā tiek izstrādāts maģistra darbs.
 • Prakses atskaite jāaizstāv pie maģistra darba vadītāja līdz 13.04.2018. (PLK)
 • Pirms prakses uzsākšanas obligāti ir jāiepazīstas ar prakses programmu.
 • Līgumi jāaizpilda datorrakstā.

Ja studējošais nepiesakās praksei noteiktajā termiņā, tad praksi varēs iziet tikai pēc gada.