Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena un pirms maģistra darba aizstāvēšanas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.12.2016

Praksi organizē: Visas katedras (atkarībā no tā, kurā katedrā students raksta maģistra darbu)
Prakse notiek profesionālā maģistra studiju programmas 4. semestra studentiem
Prakses ilgums: 6 nedēļas
Prakses vietas izvēle atkarīga no katedrā apstiprinātās maģistra darba tēmas (maģistra darba tēmai un prakses vietai ir jābūt saskaņotām)

Kontaktpersona
Ligita Svikle, tālr. 67034588 

Pieteikšanās praksei

 • Prakses mērķis ir sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību, kā arī veikt nepieciešamos pētījumus sava maģistra darba izstrādāšanai.
 • Praksei jāpiesakās no 21.11.2016.-09.12.2016. (aizpildot iesniegumu, kas pieejams fakultātes mājaslapā sadaļā "Veidlapas")
 • Prakses vietai jābūt saistītai ar maģistra darba tēmu.
 • Prakses vadītājs ir maģistra darba vadītājs.
 • Trīspusējā līguma forma ir pieejama fakultātes mājaslapā. Trīspusējais līgums ir jāslēdz, ja praksi iziesiet notariātā, advokatūrā, pie tiesu izpildītājiem, bankās, SIA, pašvaldībās, policijā utt.
 • Trīspusējais līgums NAV jāslēdz, ja praksi iziesiet Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs (arī tiesās) un prokuratūrā. Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs (arī tiesās) būs jāslēdz divpusēji līgumi!
 • Prakses vērtējuma veidlapa, kas pievienojama prakses atskaitei, pieejama fakultātes mājaslapā.
 • Ja praksi iet prokuratūrā, tad saskaņojums ar prokuratūru uz iesnieguma NAV nepieciešams!
 • Tiem, kas praksi iet prokuratūrās, prakses pirmajā dienā jāierodas Ģenerālprokuratūrā pēc caurlaides, līdzi ņemot fotogrāfiju.
 • Prakses iziešanas laiks - 06.02.2017. - 19.03.2017.
 • Prakses iziešanas laiks tiem, kas atjaunojas 4.semestrī 2016.gada rudenī 12.09.2016.-30.10.2016. Pieteikšanās 22.08.2016.-05.09.2016.
 • Prakses atskaite jāiesniedz tajā katedrā, kurā tiek izstrādāts maģistra darbs.
 • Prakses atskaite jāaizstāv pie maģistra darba vadītāja līdz 10.04.2017. (PLK) un 23.06.2017. (NLN)
 • Pirms prakses uzsākšanas obligāti ir jāiepazīstas ar prakses programmu.

Ja studējošais nepiesakās praksei noteiktajā termiņā, tad praksi varēs iziet tikai pēc gada!

Iesnieguma forma 

Prakses vērtējuma veidlapa 

Trīspusējais līgums  (ja slēdz 2016.gadā)

Trīspusējais līgums  (ja slēdz 2017.gadā)