Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma "Tiesību zinātne" un Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma "Publiskās tiesības"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.02.2017

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās tiesības” (42380) un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” (44380 ) akreditētas no 2010.gada 17.februāra līdz 2019.gada 4.jūnijam. Studentiem, kas vēlas turpināt un noslēgt šajās programmās iepriekš uzsāktās studijas, imatrikulācija iespējama līdz 2018.gada septembrim.

! Bakalaura darba (diplomdarba) izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2016./2017.ak.g. pavasarī

Noslēguma pārbaudījuma (valsts eksāmena) teorijas jautājumi