Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Turpini iesākto - rudenī atsāc studijas!
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
25.08.2017

Studijas pārtraukt vai atlikt noslēguma darba izstrādi var dažādu iemeslu dēļ. Lēmums brīdi apstāties reizēm dod iespēju un laiku pārdomāt savas intereses, spējas un mērķus. Atsākt pārtrauktās studijas, sekmīgi iekļauties studiju ritmā un nokārtot pēdējos "parādus", nonākot pie mērķa - augstākās izglītības ieguves- nekad nav par vēlu. Turpini iesākto!

Studiju atsākšana un veiksmīga to turpināšana dod pārliecību par savām spējām ietekmēt savu karjeras un dzīves virzību, kā arī sniedz gandarījumu par spēju paveikt iecerēto. Atsākt studijas Latvijas Universitātē var arī tad, ja tās pārtrauktas citā augstskolā.

No šā gada 22. augusta līdz 1. septembrim iespējama atjaunošanās studiju semestrim bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna un nepilna laika klātienē, kā arī neklātienē, bet no 29. augusta līdz 15. septembrim - programmas gala pārbaudījumiem. Citu augstskolu studenti var pieteikties bakalaura studiju turpināšanai Latvijas Universitātē no š.g. 22. - 25. augustam.

Atjaunošanās bakalaura studijām vai gala pārbaudījumiem 
Bakalaura studiju turpināšana, pārnākot no citas augstskolas 

Saziņai:
Pilna un nepilna laika klātienes studiju metodiķe Kristīne Ābele, tālr. 67034598
Nepilna laika neklātienes studiju metodiķe Laura Millere, tālr. 67034523

Atjaunošanās studijām profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna laika klātienē (vakara grupā) tiek piedāvāta no šā gada 28. augusta līdz 3. septembrim. No 28. augusta līdz 10. septembrim iespējams reģistrēties atkārtotai jurista kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un maģistra darba izstrādei rudens semestrī. Citu augstskolu studenti var pretendēt maģistra studiju turpināšanai Latvijas Universitātē no š.g. 28. augusta līdz 3. septembrim.

Atjaunošanās maģistra studijām vai gala pārbaudījumiem 
Maģistra studiju turpināšana, pārnākot no citas augstskolas 

Saziņai:
Studiju metodiķe Laura Millere, tālr. 67034523