Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes galvenā ēka. Foto:Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
Latvijas Universitātes galvenā ēka. Foto:Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātē notiks starptautiska konference par augstāko tiesu darba efektivizāciju
Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja
28.03.2017

2017. gada 21. aprīlī Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē notiks projekta "Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā" noslēguma konference. Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu četrās dažādās jomās. Interesenti laipni aicināti pieteikt dalību.

Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku augstāko tiesu darbu četrās jomās – kā saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, kā tiesu lietu izskatīšanā izmantot zinātniski analītisko nodaļu potenciālu, kā nodrošināt labāku tiesas komunikāciju un visbeidzot – kā aktīvāk darboties tieslietu padomēs. 

Ar referātiem uzstāsies Antverpenes un Ļubļanas universitāšu pētnieki. Kā īpašie viesi priekšlasījumu sniegs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents Prīts Pikamē, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis, tiesību zinātnieks Zdeneks Kūns un citi.

Konferences darba valoda: angļu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Konferencē aicināti piedalīties tiesneši, tiesu darbinieki, advokāti, juristi, studenti, augstskolu mācībspēki, žurnālisti un citi interesenti. Dalību nepieciešams pieteikt līdz 14. aprīlim, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu.

Konferences programma

Par projektu:

Latvijas Republikas Augstākā tiesa kopš 2016. gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

Projekta galvenie mērķi:

  • Palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti
  • Uzlabot darba organizāciju tiesā
  • Palielināt tiesas darba caurspīdīgumu
  • Vairot cilvēku uzticību tiesas darbam

Projekta aktivitātes:

  • Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu aptauja un labās prakses apkopojums “Rokasgrāmatā Augstāko tiesu darba organizācijā”
  • Mācību vizītes – Augstākās tiesas darbiniekiem ir iespēja apmeklēt un iegūt jaunu pieredzi Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajās tiesās, kā arī Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā
  • Starptautiska konference Rīgā 2017. gada 21.aprīlī, kurā tiks prezentēti un apspriesti projekta rezultāti

Projekta partneri:

  • Projektu vada Latvijas Augstākā tiesa
  • Piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes

Projekta noslēguma konferences norisi atbalsta Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte.