Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lekcija Juridiskajā fakultātē. Foto: Reinis Oliņš
Lekcija Juridiskajā fakultātē. Foto: Reinis Oliņš

Notiks zinātnisku diskusiju vakars par "Brexit" juridiskajām sekām
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
18.04.2017

Ceturtdien, 2017. gada 27. aprīlī, plkst. 17.00 Baltijas - Vācijas augstskolu birojs sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti interesentus aicina piedalīties zinātniskā diskusiju vakarā par "Brexit" juridiskajām sekām. Pasākums norisināsies LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē (Raiņa bulv. 19, 1.stāvā). Darba valoda - angļu, bez tulkojuma.

Pasākumu ievadīs profesora Hannesa Rēslera (Hannes Rösler) vieslekcija par "Brexit" ietekmi uz Eiropas komerctiesībām. 2017. gada 28. martā Lielbritānija uzsāka sarunas par Līguma par Eiropas Savienības (ES) darbību 50. pantu, lai varētu izstāties no ES. Lai panāktu vienošanos par Lielbritānijas atdalīšanos, dots divu gadu ilgs periods. Profesors H. Rēslers savā lekcijā analizēs Lielbritānijas un ES dažādās pieejas. Profesors īpaši akcentēs problēmjautājumus komerctiesībās un starptautiskajās privāttiesībās, kā arī tiesu sadarbībā. Lekcijas noslēgumā tiks apspriestas Lielbritānijas, ES un pārējo 27 dalībvalstu attiecību modeļi. 

Pasākumu turpinās Mela Kennija (Mel Kenny) prezentācija „Brexit: kauliņi ir mesti?”. Kad 1967. gadā Francijas prezidents Šarls de Golls noraidīja Lielbritānijas otro pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, tolaik Eiropas Ekonomikas kopienā (EEK), viņš brīdināja citas dalībvalstis, ka EEK atvēršana Lielbritānijai nozīmētu nokļūšanu „viltību, kavēšanās un izlikšanās” pasaulē. M. Kennijs savā priekšlasījumā norādīs, kādas varētu būt "Brexit" sekas. Ņemot vērā „breksitiešu” uzskatu, ka „uzvarētājam pienākas viss”, un britu apjukumu 2017. gada ES sarunu pamatnostādnēs, rodas jautājums, ciktāl iespējamas sarunas par "Brexit". Vai neatrisināmie Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā minēto sarunu procesuālie un materiālie aspekti tiks risināti un vai "Brexit" tagad ir neizbēgams? 

Par referentiem

Hannes Rēslers kopš 2014. gada ir  Zīgenes Universitātes Vācijā profesors civiltiesībās, starptautiskajās privāttiesībās un salīdzinošajās tiesībās. Viņš darbojies arī kā vecākais pētnieks starptautiskajās privāttiesībās un salīdzinošajās tiesībās Maksa Planka institūtā Hamburgā, tāpat arī kā Salīdzinošo tiesību institūta zinātniskais asistents Mārburgā. 2003. gadā H. Rēslers Mārburgas Universitātē ieguva doktora grādu un izdeva monogrāfiju par Eiropas patērētāju tiesību jautājumiem. Papildus viņš ieguvis arī maģistra grādu Hārvalda Universitātē ASV. 2012. gadā H. Rēslers Hamburgas Universitātē noslēdza savus pēc-doktorantūras pētījumus (habilitāciju) par Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi un Eiropas privāttiesībām. Profesors izstrādājis virkni publikāciju Vācijas un Eiropas privāttiesībām un publiskajām tiesībām. Viņš ir veicis akadēmisko darbu Freiburgas, Bonnas un Frankfurtes pie Oderas Universitātēs, bijis vieslektors Oksfordas, Kembridžas un Ņujorkas Universitātēs, kā arī universitātēs Francijā, Itālijā, Turcijā, Brazīlijā, Ķīnā un Japānā.

Mels Kennijs kopš 2016. gada ir Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors un ievēlētais rektors. Viņš ir bijis profesors Eiropas Savienības tiesībās un Eiropas Juridisko pētījumu centra direktors Ekseteras koledžā Oksfordā, kā arī profesors patērētāju un komerctiesībās De Montforta Universitātē Lesterā. 2001. gadā M. Kennijs ieguva doktora grādu tiesībās Brēmenes Universitātē Vācijā. Pēc tam viņš lektora amatā strādājis dažādās universitātēs, kā arī sagatavojis vairākas monogrāfijas un zinātniskus rakstus.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs apvieno organizācijas un projektus Vācijas un Baltijas valstu augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā. Biroja dibinātāji un finansētāji ir Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (no Vācijas Ārlietu ministrijas līdzekļiem), Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija.