Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē"
Grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē"

Ceļā pie lasītājiem – atmiņu grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē"
Sannija Matule, žurnāls "Jurista Vārds"
09.05.2017

Latvijas tiesību vēsturē profesora Kalvja Torgāna vārds ir neizdzēšams, jo viņa zinātniskais un praktiskais devums, kas ietverts daudzos rakstos, grāmatās, Augstākās tiesas nolēmumos un kas arī mutvārdos izskanējis Latvijas Universitātes auditorijā studentiem vai tiesas zālē advokāta statusā, nevar palikt bez ievērības.

Tomēr neparasti, ka par šo īpašo personību, kuru pamatoti var dēvēt par vienu no izcilākajiem mūsdienu latviešu tiesību zinātniekiem un juristiem, līdz šim pieejamas ļoti skopas ziņas, kas faktiski ietilpst lakoniskā dzīves gājuma aprakstā. Tādēļ teju 400 lappušu biezā biogrāfiskā grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē", kas jau pēc dažām dienām būs lasītāju rīcībā, ir unikāla ne tikai atmiņu stāstu dēļ, bet arī kā pirmais tik apjomīgs avots turpmākiem pētījumiem par akadēmiķi un profesoru, zvērinātu advokātu un Augstākās tiesas senatoru, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānu un ilggadēju Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāju K. Torgānu.

Šī grāmata no citām, kuru sagatavošanā bijis iesaistīts K. Torgāns, būtiski atšķiras gan satura, gan formas ziņā, jo ļoti rūpīgi domāts arī par noformējumu. Tās apjomīgāko satura daļu veido K. Torgāna – stāstītas un arī paša rakstītas – atmiņas ("es" stāstījuma formā). Taču šis nav ar lineāla precizitāti veidots hronoloģisks dzīves gājuma apraksts un iztirzājums. Drīzāk tas atklāj izcilā zinātnieka piepildītās dzīves būtiskākās šķautnes. Dzimtas saknes un bērnības iespaidi, kad gūtās dzīves gudrības ir aktuālas joprojām. Piedzīvojumiem bagātais studiju laiks un tiesību zinātnes aicinājums. Zvērināta advokāta un tiesneša darbs tuvplānā. 55 mūža gadi, kas veltīti Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, zinātnieka izaicinājumi un gandarījums. Līdztekus tam arī vīrs un tētis, kas no jebkā prot uzburt brīnumu, brālis, kompānijas dvēsele un Latvijas patriots. Turklāt – no sevis neaizbēgt, un pat biogrāfiskā atmiņu stāstījumā K. Torgāns paliek uzticīgs jurisprudencei, jo grāmatā pamanījās "ielobēt" arī zinātnē un praksē noderīgas tēzes, paužot savas pārdomas par tiesību zinātnē fundamentāliem jautājumiem, piemēram, par vainas nozīmi un atbildību Latvijas civiltiesībās un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Savukārt profesora atmiņu stāstus katras lielās nodaļas noslēgumā papildina arī viņa tuvinieku, laikabiedru un domubiedru stāstījumi. Ar interesi un atsaucību dalīties privātās atmiņās un pārdomās par grāmatas galveno varoni piekrita gan tuvinieki – sieva Antra un meita Zane, brālis Jānis, gan kursa biedrene Guna Burtniece un ģimenes draudzene Nellija Janaus, gan kolēģi un domubiedri – Anita Rodiņa, Ilma Čepāne, Jānis Rozenfelds, Baiba Broka, Gaidis Bērziņš, Gunārs Kusiņš, Jānis Lapsa, Edīte Vernuša, Valerijans Jonikāns, Rasma Zvejniece, Tālavs Jundzis, Jānis Bolis, Filips Kļaviņš, Romualds Vonsovičs, Signe Terihova, Aivars Borovkovs, Vija Piziča un Madara Marija Ose. Tiesa, šo cilvēku atmiņas stāsta ne tikai par K. Torgānu, bet netieši arī par viņiem pašiem, dodot grāmatai papildu pievienoto vērtību. Tādējādi faktiski šis ir kopdarbs, kurā daudzi devuši ieguldījumu, bet jo īpaši jāuzteic K. Torgāna sieva Antra, kuras profesionālā un dzīves pieredze bija vērtīgs palīgs radošajā procesā, tostarp viņa sastādījusi grāmatā minēto personu rādītāju. Savukārt Tiesu namu aģentūrai piederīgā S. Terihova – vairāku K. Torgāna grāmatu juridiskā redaktore – ir parūpējusies par grāmatas noslēgumā ietverto K. Torgāna bibliogrāfiju (1966–2017). Līdz ar to vienuviet ir pieejama visa būtiskākā informācija par K. Torgāna līdzšinējo dzīves un darba veikumu, ko papildina bagātīgs foto materiāls un citi pārsteigumi.

Papildu informācija žurnāla "Jurista Vārds" 2017. gada 9. maija numurā.

Grāmata sagatavota VAS "Tiesu namu aģentūra" grāmatu apgādā un tirdzniecībā būs pieejama pēc 12. maija, taču par īpašu cenu to varēs iegādāties stundu pirms grāmatas atvēršanas pasākuma (ieeja ar ielūgumiem),  2017. gada 17. maijā no plkst. 15.00 pie Latvijas Universitātes Mazās aulas.