Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Grāmata "Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība"
Grāmata "Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība"

Juridiskajā fakultātē sagatavots apjomīgs rakstu krājums par vispārējiem tiesību principiem
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
18.05.2017

Maija vidū "Tiesu namu aģentūras" grāmatu apgādā izdots rakstu krājums, kas veltīts tiesiskās drošības un paļāvības principu kā tiesiskas un demokrātiskas valsts tiesību sistēmas neatņemamas sastāvdaļas analīzei Latvijas un starptautisko tiesību kontekstā. Tā pamatā ir 2016. gada 29. janvārī noritējušajā konferencē "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā" izskanējušās atziņas par šo principu izpratni un piemērošanu iestādēs un tiesās, konstatējot faktisko situāciju un sniedzot priekšlikumus tālākai attīstībai.

Konferenci rīkoja Tiesību zinātņu pētniecības institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti, laikrakstu "Dienas Bizness" un žurnālu "Jurista Vārds", pulcinot atzītus zinātniekus un praktiķus, kā arī dažādu interešu grupu pārstāvjus.

Kā izdevuma priekšvārdā skaidro LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa: "Vispārējos tiesību principus juristu saime iepazina pēc sava veida šoka, kad 1997. gadā parādījās Satversmes tiesas pirmais spriedums. Tas tika gan slavēts, gan kritizēts, taču iezīmēja jaunu pagriezienu tiesību izpratnē, liekot ne tikai teorētiski domāt un spriest, bet reāli meklēt un saprast, kas ir vispārējais tiesību princips. [..] Ir pagājuši teju 20 gadi kopš vispārējo tiesību principu renesanses. Vispārējie tiesību principi ir kļuvuši par mūsdienu tiesību realizācijas neatņemamu sastāvdaļu un ikvienas juridiskās profesijas pārstāvja, īpaši tiesību normu piemērotāju un arī likumdevēja, darba neatņemamu elementu."

Izdevumā iekļautie zinātniski recenzētie raksti izkārtoti trijās sadaļās, apkopojot autoru atziņas par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem "no vispārīgā uz sevišķo". Krājuma būtiska daļa ir arī tā pielikums, kuru nosacīti veido četras nodaļas. Pielikuma sākumā ietverts Satversmes tiesas atziņu apkopojums par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem (G. Bārdiņš) un Augstākās tiesas nolēmumu izvilkumu apkopojums, kas dos priekšstatu par šo principu piemērošanu tiesu praksē (S. Terihova). Tam seko vairāki raksti preses izdevumos, kuros atspoguļotas diskusijas par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem pirms minētās konferences un par konferences norisi.

Rakstu krājums gatavots, lai Latvijā veicinātu vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un paļāvības principiem, kā arī pareizu to lietojumu. Vienlaikus grāmatā atrodami arī dažu autoru atšķirīgi viedokļi par sakarībām starp terminiem "tiesiskā drošība", "tiesiskā noteiktība" un "tiesiskā paļāvība", tādējādi rosinot turpināt zinātniskos pētījumus.

Izdevumā apkopotie materiāli būs noderīgi ikvienam tiesību normu, tostarp vispārējo tiesību principu piemērotājam, kā arī tiesību zinātniekiem un studentiem. Taču, kā norādījusi LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, būtiski, lai rakstu krājumā izteiktās domas sadzirdētu likumdevējs un tiesību normu piemērotāji, “kas vistiešākā veidā stāv sardzē par tiesību, tostarp vispārējo tiesību principu realizāciju tiesiskas valsts ietvarā”.

Grāmatas idejas autors ir profesors, Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājs Ringolds Balodis. Izdevumā iekļautas arī Latvijas Universitātes zinātniskā projekta "Vispārējo tiesību principu piemērošanas tendences valsts tiesību, civiltiesību un krimināltiesību nozarēs" atziņas.

Izdevuma izstrādē iesaistīti 19 autori, LU Juridiskās fakultātes docētāji, absolventi un nozares eksperti: Indra Aužele, Kaspars Balodis, Gatis Bārdiņš, Sandis Bērtaitis, Jautrīte Briede, Jānis Kārkliņš, Māris Ķirsons, Egils Levits, Solvita Olsena, Māris Onževs, Martins Osis, Guna Paidere, Dace Pelēkā, Daiga Rezevska, Ronalds Rožkalns, Kristīne Strada-Rozenberga, Dace Šulmane, Baiba Vītoliņa un Ineta Ziemele.

Grāmatas atvēršanas svētki ieplānoti ceturtdien, 1. jūnijā, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Dalība ar ielūgumiem.