Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tiesas procesa izspēle Juridiskajā fakultātē. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Tiesas procesa izspēle Juridiskajā fakultātē. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Tiesas procesa izspēle Juridiskajā fakultātē. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Izmanto iespēju - Juridiskā fakultāte turpina uzņemšanu brīvajās studiju vietās
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
22.08.2017

No š.g. 22. līdz 25. augustam turpinās uzņemšana brīvajās studiju vietās Juridiskās fakultātes realizētajās bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās. Pieejamas tikai maksas studiju vietas, bet, izvēloties pilna laika klātienes formu, pēc gada noris rotācija ar iespēju iegūt valsts budžeta finansējumu studijām.

Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" ir pirmais solis ceļā uz jurista izglītības un kvalifikācijas iegūšanu, sniedzot pamatzināšanas un kompetences tiesībās. Studijas noris augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti un notāri, valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi. Lai arī šī ir akadēmiska studiju programma, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas metodes kā kāzusu jeb juridisku problēmsituāciju risināšanu, tiesas procesa izspēles u.c.

Bakalaura līmenī vēl pieejamas maksas studiju vietas studijām darba dienās, darba dienu vakaros, kā arī neklātienē - sestdienās. Izvēloties pilna laika studiju formu, pirmā studiju gada noslēgumā noris rotācija, pēc kuras studenti ar augstākajām sekmēm iegūst valsts budžeta finansējumu.

Reģistrējoties jāuzrāda šādi dokumenti: pase vai ID karte; vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums (sekmju izraksts); centralizēto eksāmenu sertifikāti. Papildus jāiesniedz šo dokumentu kopijas. Ja kādos no uzrādītajiem dokumentiem ir atšķirīgs personas vārds/uzvārds, jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina tā maiņu.

Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne" paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Programma piedāvā plašu izvēles kursu klāstu gan latviešu, gan arī angļu valodā, savukārt profesionālo iemaņu pilnveidei studējošie var līdzdarboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, lai absolventu un docētāju vadībā sniegtu konsultācijas centra klientiem. Saskaņā ar valsts noteiktajiem standartiem​, programmā iekļautas četru veidu studiju prakses. 

Brīvas maksas studiju vietas pieejamas pilna laika klātienē - vakara grupā. Noslēdzot pirmo studiju gadu, noris rotācija, pēc kuras studenti ar augstākajām sekmēm iegūst valsts budžeta finansējumu.

Reģistrējoties jāuzrāda šādi dokumenti: pase vai ID karte; iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv). Papildus jāiesniedz šo dokumentu kopijas. Ja kādos no uzrādītajiem dokumentiem ir atšķirīgs personas vārds/uzvārds, jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina tā maiņu.

Kā noris papilduzņemšana:
Papilduzņemšana noris vienlaikus ar reģistrēšanos studijām - studiju līguma noslēgšanu. Interesentam jāierodas Raiņa bulvārī 19 un 125. kabinetā, 1. stāvā un jāveic reģistrācijas maksa 30.00 EUR apmērā. Maksājumu var veikt arī bankā, pēc tam līdzi ņemot apstiprinātu maksājuma uzdevumu. Jāizmanto šie rekvizīti un kā maksājuma mērķis jānorāda "reģistrācijas maksa studijām". 257. kabinetā, 2. stāvā 22. vai 25. augustā plkst. 10.00 - 12.00 vai arī 23. vai 24. augustā plkst. 14.00 - 17.00 jāuzrāda maksājuma kvīts un jāuzrāda personu un iepriekš iegūto izgltītību apliecinoši dokumenti.

Jautājumiem un saziņai:
E-pasts: juridiska.fakultate@lu.lv 
Tālrunis: 67034560