Attēls: LU Bibliotēka

Labas ziņas LU Juridiskās fakultātes studentiem - žurnāla "Jurista Vārds" aktuālākais numurs un rakstu arhīvs pieejams pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu!

No šī gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem iespējams pieslēgties žurnāla "Jurista Vārds" elektroniskajai versijai un rakstu arhīvam ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 
Pieslēgšanās no LU Bibliotēkas tīmeķla vietnes ŠEIT.

Jurista Vārds" ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā, kas vienotā diskusijā par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanas iespējām iesaista gan tiesību zinātniekus, gan jurisprudences praktiķus. Žurnāls ir neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. "Jurista Vārds" platforma abonentiem piedāvā neierobežotu pieeju visam 16 000 rakstu plašajam arhīvam. Šis digitālais arhīvs ir visapjomīgākā juridisko publikāciju datubāze Latvijā.

Share