Izvēlies panākumus! Studē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē!  

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Tās galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Praktiskās iemaņas tiek iegūtas izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu (juridisku problēmsituāciju) risināšana, tiesas procesa izspēles.
Studējošie apgūst tādas tiesību nozares kā Latvijas tiesību vēsture, tiesību teorija, jurista ētika, juridiskā angļu valoda, konstitucionālās tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, kā arī civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības.

Studiju ilgums

LU Juridiskā fakultāte piedāvā divas studiju formas – pilna laika klātiene (PLK) un nepilna laika neklātiene (NLN).

  • Pilna laika klātienes formā studiju ilgums ir 3 gadi jeb 6 semestri. Studijas notiek darba dienās, no plkst. 8.30  līdz 18.00 saskaņā ar konkrētās dienas nodarbību plānojumu.
  • Nepilna laika neklātienes formā studiju ilgums ir 4 gadi jeb 8 semestri. Studijas notiek sestdienās - divreiz mēnesī, plkst. 9.00 - 18.10.

Studiju maksa

2022. gada rudens semestrī pilna laika klātienes formā ir 38 budžeta vietas.

Studiju maksa:

  • pilna laika klātienē – 2500 EUR/gadā
  • nepilna laika neklātiene – 1800 EUR/gadā
 

Mūsu mācībspēki

Studijas LU Juridiskajā fakultātē notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.

Profesore Sanita Osipova
bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja

Docente Inese Lībiņa-Egnere
Saeimas priekšsēdētājas biedre

Profesors Jānis Kārkliņš
zvērināts advokāts

Docents Jānis Pleps
Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos

Lektors Aldis Laviņš
Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Profesore Jautrīte Briede
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese

Asociētais profesors Artūrs Kučs
Satversmes tiesas tiesnesis

Lektors Gunārs Kūtris
bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Lektors Gaidis Bērziņš
bijušais tieslietu ministrs, zvērināts advokāts

   

Uzņemšana

Pieteikšanās bakalaura studijām notiek no 5. jūlijā līdz 18. jūlijam, elektroniski portālā Latvija.lv.  Vairāk informācija par pieteikšanos studijām šeit.

Pieteikšanās klātienē notiks no 12. jūlija līdz 18. jūlijam augstskolas uzņemšanas punktā. Vairāk informācija šeit.

  

Eksāmeni, kuru vērtējumi tiek ņemti vērā piesakoties studijām LU Juridiskajā fakultātē:

CE latviešu valodā;

CE angļu, franču vai vācu valodā;

CE matemātikā*

gada atzīme vēsturē


 

Jautājumi par studijām Juridiskajā fakultātē?

Sazinies ar bakalaura studiju programmas metodiķēm

Kristīne Ābele: 67034586; E-pasts: kristine.abele@lu.lv
Baiba Beļicka: 67034598; E-pasts: baiba.belicka@lu.lv


Vispārīgi jautājumi par uzņemšanu vai studijām Latvijas Universitātē?

Sazinies ar Studentu servisu: 67034444; studijas@lu.lv 

Share