Turpini iesākto!

Studijas pārtraukt vai atlikt noslēguma darba izstrādi var dažādu iemeslu dēļ. Lēmums brīdi apstāties reizēm dod iespēju un laiku pārdomāt savas intereses, spējas un mērķus. Atsākt pārtrauktās studijas, sekmīgi iekļauties studiju ritmā, nokārtot atlikušos "parādus" un iegūt augstāko izglītību nekad nav par vēlu. Turpini iesākto!

Studiju atsākšana un veiksmīga to turpināšana dod pārliecību par spējām ietekmēt savu karjeras un dzīves virzību, kā arī sniedz gandarījumu par spēju paveikt iecerēto. Atsākt studijas Latvijas Universitātē var arī tad, ja tās pārtrauktas citā augstskolā.

Pārtrauktas studijas iespējams atsākt programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Studiju turpināšana 2019. gada rudens sem.:

Informācija par ATJAUNOŠANOS STUDIJĀM 2019./2020. akad.g. rudens semestrim (BSP PLK, NLK, NLN)

Informācija par PĀRIEŠANAS IESPĒJĀM no citām augstskolām uz LU Juridisko fakultāti 2019./2020. akad.g. rudens semestrī (BSP PLK, NLK, NLN)

Bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” (20208) nepilna laika klātienes, pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes nodaļas bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestrī

Profesionālās maģistra studiju programmas 4.semestra studentiem un tiem, kas atjaunojas uz gala pārbaudījumiem.