Turpini iesākto!

Studijas pārtraukt vai atlikt noslēguma darba izstrādi var dažādu iemeslu dēļ. Lēmums brīdi apstāties reizēm dod iespēju un laiku pārdomāt savas intereses, spējas un mērķus. Atsākt pārtrauktās studijas, sekmīgi iekļauties studiju ritmā, nokārtot atlikušos "parādus" un iegūt augstāko izglītību nekad nav par vēlu. Turpini iesākto!

Studiju atsākšana un veiksmīga to turpināšana dod pārliecību par spējām ietekmēt savu karjeras un dzīves virzību, kā arī sniedz gandarījumu par spēju paveikt iecerēto. Atsākt studijas Latvijas Universitātē var arī tad, ja tās pārtrauktas citā augstskolā.

Pārtrauktas studijas iespējams atsākt programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Studiju turpināšana 2019. gada ziemā:

Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - bakalaura studijas, PLK, NLK 
Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - bakalaura studijas, NLN
Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - maģistra studijas

Studiju turpināšana pēc to pārtraukšanas citā augstskolā