Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskās zinātnes institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2018

2017. gada oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) dome vienbalsīgi lēma par izmaiņām fakultātes nolikumā, izveidojot jaunu struktūrvienību – Juridiskās zinātnes institūtu. 2017. gada 22. novembrī uz pieciem gadiem ievēlēts institūta direktors un tā zinātniskā padome.

Institūts tagad ir LU JF akadēmiska struktūrvienība zinātniskās pētniecības un ar to saistīto pasākumu īstenošanai. Tas īstenos fundamentālus un praktiski pielietojamus zinātniskos pētījumus, organizēs un līdzdarbosies zinātniskās aktivitātēs, kā arī atbalstīs zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu. Iecerēts sekmēt arī jauno zinātnieku sagatavošanu, iesaistot pētniecības darbā studējošos.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai institūtā iesaistītais personāls pētniecības darbu veiks ne vien juridiskajā zinātnē, bet arī starpdisciplināros jautājumos, tādejādi risinot tautsaimniecībai un sabiedrībai aktuālas problēmas un piedāvājot to risinājumus.

2017. gada 22. novembrī LU JF dome uz pieciem gadiem institūta direktora amatā iecēla LU JF docentu Dr. iur. Vadimu Mantrovu. Uz piecu gadu termiņu ievēlēti arī struktūrvienības zinātniskās padomes locekļi: profesors Dr. iur. Jānis Lazdiņš, profesors Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns, asociētā profesore Dr. iur. Annija Kārkliņa, docents Dr. iur. Arnis Buka un padomes priekšsēdētāja, profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga.

Saziņai:

Centra direktors - doc. Vadims Mantrovs
Tālrunis: 67034560, fakss: 67034562
Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV -1586