Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Katedru mācībspēki un metodiķes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.09.2018
Valststiesību zinātņu katedra

Katedras vadītāja: asoc.prof. Annija Kārkliņa
Metodiķe: Ramona Polmane
255. kab., tālrunis: 67034447
Mācībspēku konsultācijas

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra

Katedras vadītājs: doc. Jānis Pleps
Metodiķe: Baiba Beļicka
261. kab., tālrunis: 67034563, fakss: 67034557
Mācībspēku konsultācijas

Civiltiesisko zinātņu katedra

Katedras vadītājs: asoc.prof. Jānis Kārkliņš
Metodiķe: Madara Ķimene
358. kab., tālrunis: 67034527
Mācībspēku konsultācijas

Krimināltiesisko zinātņu katedra

Katedras vadītāja: prof. Kristīne Strada-Rozenberga
Metodiķe: Iveta Balode
356. kab., tālrunis: 67034552
Mācībspēku konsultācijas

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 

Katedras vadītājs: doc. Arnis Buka
Metodiķe: Ilze Leonoviča
259. kab., tālrunis: 67034554
Mācībspēku konsultācijas

Katedru metodiķu darba laiks: 

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien plkst. 9.00-17.00
Piektdien plkst. 9.00-16.00
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.30-13.15