Raiņa bulvāris 19, Juridiskā fakultāte, Konferenču zāle

LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde "Starptautisko un ES tiesību piemērošana nacionālajās tiesās" 
Vadītājs: Doc. Arnis Buka