Raiņa bulvāris 19, LU Mazā aula

LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Krimināltiesisko zinātņu jomas aktualitātes doktorantu pētījumos"
Vadītāja: Doc. Diāna Hamkova

PROGRAMMA