Raiņa bulvāris 19, LU Mazā aula

LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā aktuālie jautājumi"
Vadītāja: Doc. Diāna Hamkova

PROGRAMMA

Vietu skaits ierobežots, apmeklējums tikai iepriekš reģistrētiem klausītājiem.