Informācija par PĀRIEŠANAS IESPĒJĀM no citām augstskolām uz LU Juridisko fakultāti 2019./2020. akad.g. pavasara semestrī

 

Citu augstskolu Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas studenti var pretendēt uz studiju turpināšanu LU Juridiskajā fakultātē un reģistrēšanos studijām pilna laika klātienē, nepilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē

Dokumentus var iesniegt no 2020. gada 20. janvāra līdz 27.janvārim

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 

1. Aizpildīta pieteikuma reģistrācijas veidlapa

Reģistrācijas veidlapu var saņemt 257. kabinetā pieņemšanas laikos:

  • pie pilna laika un nepilna laika klātienes  metodiķes Kristīnes  Ābeles  (tālr. 67034598) (pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 12.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00);
  • pie nepilna laika neklātienes metodiķes Lauras Milleres (tālr. 67034523) (pirmdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 12.00, otrdienās no plkst.14.00 - 18.15, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 14.30 – 16.30).

2. Akadēmiskā izziņa latviešu un angļu valodā no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka iegūti ne mazāk kā 40 kredītpunkti;

3. Iepriekš iegūto izglītību apliecinoši dokumenti un to pielikumu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

4. Pases vai ID kartes kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

 

 

Citu augstskolu Tiesību zinātnes maģistra studiju programmas studenti var pretendēt uz studiju turpināšanu LU Juridiskajā fakultātē un reģistrēšanos studijām pilna laika klātienē

Dokumentus var iesniegt no 2020. gada 20. janvāra līdz 27.janvārim

Jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Aizpildīta pieteikuma reģistrācijas veidlapa

Reģistrācijas veidlapu var saņemt 257. kabinetā pieņemšanas laikos:

pie metodiķes Lauras Milleres (tālr. 67034523) (pirmdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 12.00, otrdienās no plkst.14.00 - 18.15, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 14.30 – 16.30).

2. Akadēmiskā izziņa latviešu un angļu valodā no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka iegūti ne mazāk kā 40 kredītpunkti;

3. Iepriekš iegūto izglītību apliecinoši dokumenti un to pielikumu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

4. Pases vai ID kartes kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.