Plenārsēde “Latvijas Republikas Satversmei 100”
Vadītājs prof. Ringolds Balodis

7. februārī plkst. 10.00, attālināti ZOOM platformā.

 

Programma:

Prof. Jānis Lazdiņš
Ar domu par Latvijas valsts Satversmi pirms Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas

Asoc.prof. Anita Rodiņa
Satversmei 100. Satversmes tiesai 25

Asoc.prof. Artūrs Kučs
Satversmes atvērtība starptautiskajām cilvēktiesībām

Prof. Uldis Krastiņš
Latvijas Republikas Satversme - krimināltiesību sistēmas konstitucionālais pamats

Prof. Jānis Rozenfelds
Īpašuma aizsardzība Satversmē

 

Konferences tīmekļa vietne