Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020. gada 10. decembrī mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem "Finanšu un ekonomiskie noziegumi". 

Lektori: Dr.iur. Valentija Liholaja, Dr.iur. Diāna Hamkova