Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gada 21.maijā mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, politikas ieviesējiem - "Civilprocesa aktuālie jautājumi".

Lektori: Dr.iur. Daina Ose, Mg.iur. Mārcis Krūmiņš