Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augusts Lēbers (1865.-1948.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.12.2017

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāns 1919. gadā

Dzimis Rīgā. Mācījies Rīgas klasiskā ģimnāzijā,  1888. gadā beidzis Tērbatas universitātes Juridisko fakultāti. 1889. gadā Augusts Lēbers Getingas universitātē iegūst Dr. jur grādu. No 1889.līdz 1890. gadam studiju nolūkos dzīvojis Francijā un Anglijā, lai iepazītos ar šo valstu tiesībām. No 1890. līdz 1892.  gadam strādājis Rjazaņas Apgabaltiesā, pildot tiesamata kandidāta un sekretāra pienākumus. 1892. gadā atgriezies Latvijā, iestājies advokatūrā, sākumā par zvērināta advokāta palīgu, bet ar 1896. gadu par zvērinātu advokātu. Advokatūrā darbojies līdz Latvijas valsts nodibināšanai. No 1905.līdz 1906.gadam strādājis Rīgas Biržas jūrskolā par skolotāju, bet no1912. līdz 1914. gadam strādājis Rīgas Politehniskajā institūtā.

No 1918. līdz 1938 gadam  Augusts Lēbers darbojies kā senators, no 1933. līdz 1934. gadam ieņēmis Senāta civilās kasācijas departamenta priekšsēdētāja amatu. 1938. gadā pensionējies, pēc tam iecelts par goda tiesnesi.

Augusts Lēbers piedalījies Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidošanā. Bijis minētās fakultātes pirmais pagaidu dekāns, no 1919. gada līdz 1930. gadam docents, vēlāk kļuvis par profesoru tirdzniecības tiesībās. 1930. gadā A.Lēberam tika piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds.  No 1923. gada bijis Latvijas universitātes juriskonsults. 1935. gadā Augusts Lēbers no Universitātes aiziet pensijā.

Augusts Lēbers bijis  Latvijas Republikas Civillikuma izstrādes grupas loceklis. Ņēmis dalību arī citu Latvijas Republikas likumu izstrādāšanā. Piedalījies Baltijas valstu čeku un vekseļu tiesību unifikācijā. Bijis juriskonsults Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā. Vācu Juristu biedrības darba veicinātājs. Latvijas Vēža apkarošanas biedrības darba veicinātājs, Latvijas Ugunsapbedīšanas biedrības dibinātājs. 1939. gadā Augusts Lēbers kopā ar ģimeni emigrējis uz Vāciju. Augusts Lēbers apbalvots 1926. gadā  ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 1935. gadā ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Skat. arī Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 31.- 49.lpp.