Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jānis Porietis (1926.–2005.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Ekonomikas un juridiskās fakultātes dekāns no 1954.-1963. gadam

Jānis Porietis  dzimis Aizkraukles rajona Aiviekstes pagastā. 1946. gadā ar izcilību beidzis Jēkabpils komercskolu. No 1946. līdz 1951. gadam studējis Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultātē. Pēc universitātes beigšanas Jānis Porietis  strādājis LVU Ekonomikas fakultātē par asistentu, no 1951. līdz 1954. gadam- vecākais lektors, 1956. gadā Ļeņingradas Valsts universitātē aizstāvējis ekonomikas zinātņu kandidāta disertāciju, no tā laika docents. 1973. gadā Jānis Porietis Igaunijā, Tartu universitātē aizstāvējis doktora disertāciju par lauku un pilsētas sociāli ekonomiskajām attiecībām un no 1976. gadā ievēlēts par profesoru.

Ekonomikas un juridiskās fakultātes dekāns no 1954. līdz 1963. gadam, no 1969. līdz 1989. gadam vadījis Politekonomijas, tagadējo Ekonomikas teorijas katedru. No 1991.līdz 1993. gadam Jānis Porietis bijis Latvijas Zinātnes Padomes vēlētais loceklis, tad ekonomikas un juridisko zinātņu ekspertu komisijas vēlētais loceklis. 1995. gadā Jānim Porietim piešķirts emeritus profesora nosaukums bet 1997. gad;a- Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums. Blakus darbam Latvijas Universitātē, Jānis Porietis no 1988. līdz 1989. gadam vadījis Latvijas valdības komisiju iedzīvotāju migrācijas optimizēšanai ,1980-o gadu beigās bijis valdības komisijas loceklis Daugavpils HES un Rīgas metro celtniecības projektu lietderīguma izvērtēšanai.

No 1994. līdz 1997.gadam bijis Rīgas Domes deputāts, bet no 1992. līdz 2003. gadam ievēlēts par Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāju, 2003. gadā - Goda priekšsēdētāju.

2000. gadā apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, 2004. gadā – ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.