Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jānis Vēbers (1930.-1997.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Juridiskās fakultātes dekāns no 1984.-1997. gadam

Jānis Vēbers dzimis Jelgavā, Juridisko izglītību ieguvis Latvijas Valsts Universitātes Juridiskajā fakultātē (1949.-1954.).

Darba gaitas Latvijas Valsts  Universitātē sācis pēc studiju beigšanas Civiltiesību un civilprocesa katedras laboranta amatā. Jānis Vēbers 1963. gadā ieguvis juridisko zinātņu kandidāta grādu. No 1963. gada vecākais pasniedzējs, no 1969. gada – docents. 1976. gadā Jānis Vēbers ieguvis juridisko zinātņu doktora grādu, un 1978. gadā ievēlēts par profesoru.

Juridiskās fakultātes dekāns no 1984. līdz 1997. gadam. 1990. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, no 1992. gadā – īstenais loceklis. Jānis Vēbers veicis ievērojamu darbu Latvijas civiltiesību sistēmas atjaunošanā. Viņš bija iniciators un darba grupas vadītājs Latvijas 1937.gada Civillikuma atjaunošanā. Tāpat pēc viņa iniciatīvas izstrādāti Latvijas Civillikuma komentāri.

Paralēli aktīvam pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam J.Vēbers aktīvi piedalījās sabiedriskās dzīves norisēs — bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Uzraudzības padomes priekšsēdētājs, LR Augstākās tiesas Konsultatīvās padomes loceklis un vairāku citu komisiju un darba grupu loceklis.

Skat. arī Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 303.- 310.lpp.