Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kārlis Aleksandrs Puriņš (1883.-1947.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāns 1920. gadā

Dzimis Smiltenes pagastā. Mācījies Smiltenes pagasta skolā un draudzes skolā. 1904. gadā beidzis ģimnāziju Pēterburgā. No 1904. līdz 1906. gadam studējis Maskavas universitātē Vēstures un filoloģijas fakultātē, bet vēlāk pārgājis uz Juridisko fakultāti, kuru beidza 1911.g. ar pirmās šķiras diplomu. Pēc beigšanas atstāts Tautsaimniecības katedrā gatavoties zinātniskai darbībai.

No 1911. līdz 1916. gadam Maskavā darbojies kā zvērināta advokāta palīgs, bet no 1916. līdz 1918. gadam - zvērināts advokāts Maskavā. 1918. gadā atgriezies Latvijā un aktīvi iesaistījies valsts dzīvē – divas reizes bijis finanšu ministrs (1918. -1919. un 1920. -1921.), kā arī Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis.

1919. gada septembrī apstiprināts par Latvijas Augstskolas mācībspēku, no 1920.gada docents finanšu tiesībās.1919. gada 3. oktobrī iecelts par Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāna vietnieku, bet no 1920. gada februāra līdz maijam – pagaidu dekāns.

No 1921. līdz 1925. gadam zvērināts advokāts. Darbību advokatūrā pārtraucis sakarā ar iecelšanu senatora amatā Latvijas Senāta Administratīvajā departamentā. 1926.gadā apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 1937. gadā aizstāvējis doktora disertāciju “Ienākuma nodoklis Latvijā” un ieguvis Dr.oec. grādu, tanī pašā gadā ievēlēts par profesoru. Darbojies LU Akadēmiskajā sabiedrisko zinātņu biedrībā, veselības veicināšanas biedrībā, Rīgas latviešu biedrībā. Padomju okupācijas laikā profesors, Finanšu zinātnes katedras vadītāja vietas izpildītājs, vācu okupācijas laikā - profesors un katedras vadītājs. 1944.g. devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Miris 1947.g. Grēvenes bēgļu nometnē Ziemeļreinā- Vestfālenā.

Skat. arī Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 50.- 51.lpp.