Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kristīne Strada-Rozenberga (1976.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Juridiskās fakultātes dekāne no 2007.-2011. un no 2011.-2015. gadam

Dzimusi 1976. gadā, Dobelē. Absolvējusi Rīgas 90. vidusskolu. 1993. gadā 16 gadu vecumā uzsākusi studiju gaitas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1998. gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju, bet 1999. gadā - sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 2002. gadā 25 gadu vecumā aizstāvējusi doktora disertāciju, kļūstot par jaunāko doktora grāda ieguvēju Latvijas juridiskajā zinātnē.

Juridiskajā fakultātē sākusi strādāt 1998. gadā, sākumā par asistenti Krimināltiesisko zinātņu katedrā (1998), tad par lektori (2000), docenti (2003), asociēto profesori (2004), līdz 2008.gadā ievēlēta par profesori. Bijusi Juridiskās fakultātes prodekāne (2003-2006), Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja (2006-2007). Paralēli darbam Universitātē ieņēmusi arī prokurora amatu (1998-2001), kopš 2006. gada ir zvērināta advokāte. Par Juridiskās fakultātes dekāni ievēlēta 2007. gadā, kas Stradu-Rozenbergu padarīja par pirmo sievieti, kas ieņēmusi šo Latvijas tieslietu sistēmai svarīgo amatu.

Divas reizes saņēmusi LU Studentu gada balvu “Gada dekāns” (2008, 2011).

2012. gadā saņēmusi LR Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Noslēdzot darbu dekāna amatā, saņēmusi LR Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu zinātnisko darbu izstrādē un sekmīgu Juridiskās fakultātes vadību, kā arī LU rektora pateicību par profesionālismu un nesavtīgumu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vadīšanā, kā arī labiem sasniegumiem sadarbības veicināšanu ar citām organizācijām.

Vada Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centru kopš tā izveides 2015.gadā.