Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nikolajs Konopļins (1890.-1955.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Juridiskās fakultātes dekāns no 1944.-1949. gadam

Nikolajs Konopļins dzimis Tukumā, apliecību par vispārējo izglītību ieguvis 1909. gadā Jelgavā. Tajā pašā gadā devies uz Ņujorku Amerikas Savienotajās Valstīs, kur strādājis ķīmijas rūpnīcā, bet vakaros apmeklējis juridisko koledžu, kuru beidza 1914. gadā.

1914. gada pavasarī  Nikolajs Konopļins atgriezies Jelgavā un strādājis par konsultantu kuģniecības uzņēmumā. No 1915. līdz 1917. gadam dienējis Krievijas armijā. 1918. gadā pārcēlies uz Vitebskas guberņu, kur bijis redaktors Vitebskas guberņas komitejas un izpildkomitejas izdevumā (1918.), izpildkomitejas pārvaldes nodaļas vadītājs (1920.-1922.), prokurora palīgs (1922.-1924.). No 1924. līdz 1926. gadam bijis Prokuratūras nodaļas vadītājs Baltkrievijas PSR.

1925. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē uzsācis akadēmisko karjeru docenta amatā, bet 1929. gadā iecelts par profesoru un Valststiesību katedras vadītāju. No 1930. līdz 1939. gadam Nikolajs Konopļins bija profesors un katedras vadītājs Baltkrievijas Valsts Juridiskajā institūtā un arī direktora vietnieks padomju valsts un tiesību zinātniski pētnieciskajā institūtā Baltkrievijas PSR Zinātņu akadēmijā. 1934. gadā Baltkrievijas PSR Zinātņu akadēmija Nikolajam Konopļinam piešķīra tiesību zinātņu kandidāta nosaukumu.

1941. gadā pārcelts profesora un katedras vadītāja amatā Latvijas Universitātē, bijis arī Ekonomiski juridiskās nodaļas dekāna vietnieks. Pēc vācu okupācijas 1944. gadā atsācis darbu Latvijas Universitātē. No 1944. gada līdz 1951. gadam bija Padomju valststiesību katedras vadītājs, bet no 1945. līdz 1949. gadam Juridiskās fakultātes dekāns.