Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Oto Grīnbergs (1902.-1989.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.12.2016

Juridiskās fakultātes dekāns 1951. gadā un no 1954.-1955. gadam

Oto Grīnbergs dzimis Cēsīs. Mācījies Ogres pagastskolā, Ērgļu draudzes skolā, Liepkalnes proģimnāzijā, Madonas reālskolā un Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā. 1922. gadā iestājies Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē tautsaimniecības nodaļā, kur studējis tikai trīs gadus, jo bieži arestēts revolucionārās darbības dēļ. Studijas turpinājis no 1931. līdz 1935. gadam tiesību zinātņu nodaļā. Studiju gados strādājis slimo kasē un dažādos privātos uzņēmumos. Pēc studiju pabeigšanas bijis juriskonsults vairākos privātos uzņēmumos. Padomju okupācijas pirmajā periodā (1940.-1941.) vadījis Rīgas pilsētas Izpildkomitejas izglītības nodaļu. No 1941. gada bijis LPSR prokuratūras kontroles-instruktāžas daļas prokurors. 1941. gadā evakuēts uz Ivanovas apgabalu, kur strādājis prokurora palīga amatā. 1944. gadā atgriezies Latvijā, kur atsācis darbu prokuratūrā.

Darba gaitas Latvijas Universitātē Oto Grīngbergs uzsācis 1944. gada rudens semestrī (vecākais lektors), kopš 1946. gada Oto Grīnbergs strādājis docenta amatā. Juridiskās fakultātes dekāns no 1950. - 1951. gadam un 1954. gadā. 1956. gadā aizstāvējis juridisko zinātņu kandidāta disertāciju, 1969. gadā ievēlēts profesora amatā. Oto Grīnbergs bijis ilggadējs Valsts un tiesību zinātņu katedras vadītājs (1959.-1974.).

Darba gaitas Latvijas Universitātē beidzis 1984. gadā, aiziedams pensijā.

Skat. arī Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 281.- 297.lpp.