Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Anna Justīne Čakste-Rollins
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2013

Amerikas latviete Anna Justīne Čakste - Rollins (ASV, Arizona) ir Latvijas Republikas pirmā prezidenta un Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes profesora Jāņa Čakstes mazmeita, kā arī profesora Konstantīna Čakstes meita.

Neraugoties uz augstajiem amatiem, Jānis Čakste darbojās arī izglītības laukā. Viņš ir viens no Latvijas Augstskolas, t.i., Latvijas Universitātes dibinātājiem, aktīvi piedaloties Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidē. Viņš bija pirmais Starptautisko publisko tiesību kursa pasniedzējs. 1919.gada 14.novembrī J.Čaksti ievēlēja par profesoru.

Konstantīns Čakste Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti absolvēja 1925. gadā. 1928. gadā viņš tika ievēlēts par Latvijas Universitātes jaunāko asistentu un gadu gaitā kļuva par studentu ļoti iemīļotu pasniedzēju. 1931. gadā pēc habilitācijas darba "Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs" aizstāvēšanas K.Čakste kļuva par Latvijas Universitātes privātdocentu civiltiesību katedrā, bet 1934. gadā - par docentu. Kopš 1935. gada viņš bija arī docents tirdzniecības tiesībās. 1937. gadā viņš kļuva par vecāko docentu, vēlāk par ārkārtējo profesoru un lasīja tirdzniecības un civiltiesību kursu tautsaimniekiem. 

Pēc Annas Justīnes Čakstes-Rollins novēlējuma kopš 2011.gada 10% no summas par Konstantīna Čakstes grāmatas „Civiltiesības” pārdotajiem eksemplāriem nonāk LU Juridiskās fakultātes studentu un fakultātes vajadzībām. Līdz 2013.gada 1.jūlijam fakultātes rīcībā nonākuši Ls 668,12, par kuriem labiekārtota auditorija doktorantūras studentiem, kā arī fakultātes konferenču zāle.