Institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijā

Ar Latvijas Zinātnes padomes 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 59-1-1 institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts par Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekli. Kā uzsver V.Mantrovs, ievēlēšana nebūtu iespējama bez kolēģu izrādītās uzticības balsojumā par sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekļu kandidātiem.

Zinātniskās darbības likuma 18.pants regulē ekspertu komisiju izveidošanu un pienākumus.

Ar ekspertu komisiju vēlēšanu dokumentiem un rezultātiem variet iepazīties šeit.

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Ņujorkā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 21. oktobrī uzstājās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Transatlantiskais Dialogs 2019 (2019 Transatlantic Dialogue (TAD 15)) “Administratīvās valsts atjaunošana: uzticēšanās, iesaiste, drošība un identitāte” (“Restoring the Administrative State: Trust, Engagement, Security, and Identity”). Irēna prezentēja ziņojumu “Tālāk par drošību: Sejas atpazīšanu tehnoloģiju izmantošanas regulējums Eiropā” (“Beyond Security: Regulating the Use of Facial Recognition Technology in Europe”) darbnīcā “Digitālā un fiziskā drošība”, kuru vadīja Ņujorkas Pilsētas Universitātes Džona Džeja Krimināltiesību koledžas Prof. Adams Vands (Adam Wandt) un Vācijas Policijas universitātes Prof. Ekharts Šroters (Eckhard Schroeter). 

 

Konferenci organizēja Rutgers Universitātes - Nevarkas Valsts pārvaldes un administrācijas augstskola (School of Public Affairs and Administration, Rutgers University–Newark) un Ņujorkas Pilsētas Universitātes Baruka Koledžas Marxe valsts un starptautisko lietu augstskola (Marxe School of Public and International Affairs, Baruch College, City University of New York).  Konference ir viena no nozīmīgākajām ikgadējām starptautiskajām konferencēm valsts pārvaldes jomā, kuru rīko Starptautiskā Administratīvo zinātņu institūta Eiropas Valsts pārvaldes grupa (European Group of Public Administration of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS)).

 

 

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Slovākijā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 9. oktobrī uzstājās ar referātu “Masveida datu vākšana un uzraudzība: cīņa pret sejas atpazīšanas tehnoloģijām globalizētajā pasaulē” (“Mass data gathering and surveillance: the fight against facial recognition technology in the globalized world”) Žilinas Universitātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Globalizācija un tās sociālekonomiskās sekas 2019" (Globalization and its socio-economic consequences 2019).

 

 

 

“Jurista Vārds” mākslīgajam intelektam veltītajā tematiskajā numurā arī Juridiskās zinātnes institūta devums

Žurnāla "Jurista Vārds"  24. septembra numurs bija veltīts mākslīgajam intelektam un tā radītajiem juridiskajiem izaicinājumiem.

 

Starp šī tematiskā numura autoriem ir arī Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova. Savā rakstā “Sejas atpazīšanas tehnoloģijas un Vispārīgā datu aizsardzības regula” viņa aplūko sejas atpazīšanas kā mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīto apdraudējumu, analizē tiesību normas, kas jau šobrīd regulē sejas atpazīšanas tehnoloģijas, un vērš uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu.

 

Ar rakstu variet iepazīties šeit.

 

 

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova piedalās paneļdiskusijā par tehnologiju sarkanajām līnijām festivālā Inovuss

Pēdējās vasaras dienās parasti klusā Lucavsala bija neierasti dzīvīga. Tur notika iNOVUSS (www.inovuss.lv/lv/), iedvesmojošais un grandiozais jaunrades un tehnoloģiju festivāls, kuru rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pasākums pulcēja lielu skaitu uzņēmēju, tehnoloģiju ekspertu un viedokļu līderu, lai diskutētu par tehnoloģijās balstītās ekonomikas aktuālajiem jautājumiem.

Pasākuma diskusijās tika pārstāvēta arī Latvijas Universitāte. Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova un Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo, kopā ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu piedalījās diskusijā “Kad tehnoloģijas pārkāpj sarkano robežu”, kuru vadīja Ernests Štāls, TechChill konferences līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Viņi apmainījās ar viedokļiem par mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un riskiem un diskutēja, kādā veidā tos novērst un kā nodrošināt ētisko normu ievērošanu, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai.