Juridiskās fakultātes programma

Konferences tīmekļa vietne

Raksta noformēšanas prasības konferences rakstu krājumam

Dalības maksa

Konferences dalības maksa ir 120 EUR (neattiecas uz LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem). 

Rekvizīti:

Latvijas Universitāte 
Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3391000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Maksājuma mērķis: dalības maksa LU 80. zin. konf. Tiesību zinātnes sekcija