Konferences tīmekļa vietne

Juridiskās fakultātes programma

Raksta noformēšanas prasības konferences rakstu krājumam

Prezentāciju sagataves

 

Ja rakstu publicēšanai iesniedz autors, kurš nav nedz JF/LU darbinieks vai students, jāmaksā 120 eiro par raksta publicēšanu. Raksts tiek publicēts tikai tad, ja ir saņemta noteiktā maksa. Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Maksājuma uzdevums: JF 81. konference