Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācija bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.08.2018

Kārtība, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim un studiju kursu apgūšana

Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi 2018./19. ak. gadā 

Pilna laika klātiene

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2018. gada rudenī

Informācija par rotāciju

Nepilna laika klātiene

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2018. gada rudenī

Nepilna laika neklātiene

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi 2018. gada rudenī

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (bij.LPA)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” (43380) akreditēta no 2010.gada 17.februāra līdz 2019.gada 4.jūnijam. Studentiem, kas vēlas turpināt un noslēgt šajās programmās iepriekš uzsāktās studijas, imatrikulācija iespējama līdz 2018.gada septembrim.