Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nodarbības un pārbaudījumi 2018./2019. ak. gada rudens semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.07.2018

Bakalaura studiju programma 
“Tiesību zinātne”

Profesionālā maģistra studiju programma 
“Tiesību zinātne”

PILNA LAIKA KLĀTIENE

PILNA LAIKA KLĀTIENE VAKAROS

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

2. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

2. kurss

 

 

Studiju plāns

3. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

NEPILNA LAIKA KLĀTIENE

 

 

 

 

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

2. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

3. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

3.5. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENE

 

 

 

 

1. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

2. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

3. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

4. kurss

Sesija

Atkārtoti eksāmeni

Studiju plāns

 

 

 

 

Atkārtoti starppārbaudījumi un eksāmenu 3. kārtošanas reize

Civiltiesisko zinātņu katedrā
Krimināltiesisko zinātņu katedrā
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedrā
Valststiesību zinātņu katedrā

Eksāmena trešā rakstīšanas reize studiju kursā Latīņu valoda juristiem pie viesdoc. I.Gusāna š.g. 31. augustā plkst. 17.30 – 19.00 9. aud. (264. telpa, 2. stāvs). Nepieciešams individuālais pārbaudījuma protokols, ko pirms eksāmena var saņemt pie studiju metodiķes 257. kab., uzrādot maksājuma uzdevumu vai dekānes apstiprinātu iesniegumu. Studenti, kuri ir studiju pārtraukumā un reģistrēti kā klausītāji, individuālo pārbaudījuma protokolu var noformēt Studentu servisu departamentā, 125. telpā.