Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju procesu regulējošie normatīvie akti un veidlapas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.10.2017

Studiju procesa norise

2016./2017. akadēmiskā gada kalendārs

Kārtība, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim un studiju kursu apgūšanai Latvijas Universitātē 

Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē  

Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes valsts budžeta dotēto studiju vietu konkursa (rotācijas) kārtība 

Noslēguma pārbaudījumi

Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē 

Prasības noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, diplom- un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanai un aizstāvēšanai Latvijas Universitātē 

Bakalaura, maģistra un diplomdarbu aizstāvēšanas kārtība Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 

Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (studiju, bakalaura, maģistra un diplomdarbu) izstrādāšanai  ar grozījumiem 2017. gada 9. oktobrī

Rīkojums par plaģiāta kontroli Latvijas Universitātē 

Studiju kursu atzīšana 

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē