Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Administratīvo tiesību tiesas procesa izspēle
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.10.2015

"Ar administratīvo justīciju tiesiska valsts iegūst savu īsto izveidojumu."
Prof. Kārlis Dišlers

Ar šo profesora Kārļa Dišlera citātu Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia) izsludināja pirmās nacionāla līmeņa administratīvās tiesas procesa izspēles, kas tika rīkotas par godu Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās gada jubilejai 2005. gadā. Sākotnējā iecere attīstījās tik veiksmīgi, ka organizatori izspēlei saņēma vairāk nekā 30 studentu komandu pieteikumus. Pēc gandrīz 10 gadu pārtraukuma Administratīvo tiesību tiesas procesa izspēle atkal norisinājās 2014. gadā un tiks rīkota ik gadu arī turpmāk.

Izspēles mērķis ir piedāvāt studentiem iespēju izbaudīt īsta tiesas procesa gaisotni, gan sagatavojot procesuālo dokumentu paraugus, gan aizstāvot savu pozīciju mutiskajās izspēlēs, kas maksimāli pietuvinātas īstam tiesas procesam. Mutiskās izspēļu daļas laikā izspēļu sacensību dalībniekus uzklausa un tiesnešu lomās iejūtas Latvijā atzīti tiesību zinātnes speciālisti, profesionāli juristi - praktiķi, augstskolu mācībspēki un tiesneši.

ELSA (European Law Students' Association) ir lielākā starptautiskā un politiski neatkarīgā tiesību studentu organizācija, kas apvieno vairāk nekā 42000 studentu visā Eiropā un veiksmīgi darbojas arī Latvijā. ELSA Latvia galvenās darbības nozares ir tiesas procesa izspēļu, studentu pētniecības darba un citu izglītojošu aktivitāšu organizēšana. Par ELSA biedru var kļūt ikviens tiesību zinātnes students vai jaunais jurists, kas vēlas papildināt savas studijās iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām, kā arī iegūt plašu kontaktu loku Latvijā un ārzemēs.