Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesora Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēle konstitucionālajās tiesībās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2015

Tiesas procesa izspēles starptautiskā līmenī ne vienu reizi vien sevi pierādījušas kā efektīvu un interesantu veidu, kādā studenti var attīstīt juridisko domāšanu un profesionālās iemaņas. Tā 1999. gadā piecu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko kursu studentu iniciatīvas rezultātā radās ideja noorganizēt līdzīgas sacensības Latvijā, aicinot tajās piedalīties visas Latvijas augstskolas, kuras realizē tiesību zinātnes studijas.

Sacensību norise tika iedalīta divos posmos: rakstiskajā daļā un mutiskajā daļā. Tika izstrādāts sacensību kāzuss, kurā formulēta konkrēta tiesiska problēma, dalībniekiem dodot iespēju kvalitatīvi argumentēt kā vienas, tā otras strīdā iesaistītās puses labā. Katrai studentu komanda 3 – 4 dalībnieku sastāvā rakstiski formulēja savus argumentus par labu kā vienai, tā otrai pusei referāta veidā un iesniedza šos darbus izspēļu organizatoriem, kuri tālāk tos nodeva pieredzējušu juristu vērtēšanai. Tās komandas, kuras pēc rakstisko darbu novērtēšanas ieguva vislielāko punktu skaitu, tika izvirzītas izspēļu mutiskajai daļai. Izspēļu mutiskajā daļā studentiem sava argumentācija bija jāizklāsta tiesnešiem inscenēta tiesas procesa laikā gan no prasītāja, gan atbildētāja pozīcijām. Šāda sacensību kārtība līdz šim pamatos saglabājusies arī turpmāk.

Pirmajā izspēļu gadā kāzuss aptvēra civiltiesību tematus, taču vēlāk tiesību nozare tika mainīta, un nu jau par tradīciju ir kļuvis šajās izspēlēs iztirzāt aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus. Tā izspēle 2003.gadā ieguva ievērojamā Latvijas valststiesību zinātnieka profesora Kārļa Dišlera vārdu.

Mutiskās izspēļu daļas laikā izspēļu sacensību dalībniekus uzklausa un tiesnešu lomās iejūtas Latvijā atzīti tiesību zinātņu speciālisti, profesionāli juristi praktiķi, augstskolu pasniedzēji un tiesneši. Sacensību tiesāšanā ir piedalījušies Satversmes tiesas tiesneši, Augstākās tiesas senatori, augstskolu mācībspēki, kvalificēti juristi un tiesneši.

Izspēles pirmajos gados sacensības rīkoja iepriekšējo tiesas izspēļu uzvarētāji (šis gods vienmēr tika LU Juridiskās fakultātes studentiem). Lai izslēgtu iespēju, ka uzvarētāju vidū trūktu iespēju vai entuziasma turpināt šo tradīciju, kopš 2003.gada izspēļu rīkošana nodota ELSA Latvia (Eiropas tiesību studentu asociācijas Latvijā) pārziņā.

Liela loma tiesas izspēļu attīstībā ir bijusi arī LU Juridiskajai fakultātei, kas tās atbalstījusi gan finansiāli, gan ar telpām u.c. tehniskos jautājumos. Tāpat jāpateicas arī Sorosa fondam, kas padarīja iespējamas pirmās trīs izspēles no 1999.gada līdz 2002.gadam. Neatsveramu atbalstu kopš 2003.gada ir sniedzis “Latvijas Vēstnesis” un Tiesu namu aģentūra, sagādājot vērtīgas balvas sacensību uzvarētājiem, kā arī juridiskie biroji – "Sorainen", "Kļaviņš un Slaidiņš", "Skudra un Ūdris" un citi.

Izmantota ELSA Latvijas Valdes locekles D.Lepikas sagatavotā informācija kas publicēta žurnālā "Jurista Vārds", 18.10.2005. nr. 39 (394). 

ELSA (European Law Students' Association) ir lielākā starptautiskā un politiski neatkarīgā tiesību studentu organizācija, kas apvieno vairāk nekā 42000 studentu visā Eiropā un veiksmīgi darbojas arī Latvijā. ELSA Latvia galvenās darbības nozares ir tiesas procesa izspēļu, studentu pētniecības darba un citu izglītojošu aktivitāšu organizēšana. Par ELSA biedru var kļūt ikviens tiesību zinātnes students vai jaunais jurists, kas vēlas papildināt savas studijās iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām, kā arī iegūt plašu kontaktu loku Latvijā un ārzemēs.