Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izspēles uzvarētāji 1999.gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.10.2015

1999. gadā piecu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko kursu studentu iniciatīvas rezultātā radās ideja organizēt nacionāla mēroga jurisprudences studentu sacensības arī Latvijā, aicinot tajās piedalīties visas Latvijas augstskolas, kuras realizē tiesību zinātnes studijas.

Sacensību norise tika iedalīta divos posmos: rakstiskajā daļā un mutiskajā daļā. Tika izstrādāts sacensību kāzuss, kurā formulēta konkrēta tiesiska problēma, dalībniekiem dodot iespēju kvalitatīvi argumentēt kā vienas, tā otras strīdā iesaistītās puses labā. Katrai studentu komanda 3 – 4 dalībnieku sastāvā rakstiski formulēja savus argumentus par labu kā vienai, tā otrai pusei referāta veidā un iesniedza šos darbus izspēļu organizatoriem, kuri tālāk tos nodeva pieredzējušu juristu vērtēšanai. Tās komandas, kuras pēc rakstisko darbu novērtēšanas ieguva vislielāko punktu skaitu, tika izvirzītas izspēļu mutiskajai daļai. Izspēļu mutiskajā daļā studentiem sava argumentācija bija jāizklāsta tiesnešiem inscenēta tiesas procesa laikā gan no prasītāja, gan atbildētāja pozīcijām. 

Pirmo izspēļu kāzuss aptvēra nevis konstitucionālo, bet gan civiltiesību tematus un arī profesora Kārļa Dišlera vārdu sacensības ieguva tikai 2003.gadā. 

Pirmajā nacionāla mēroga tiesas procesa izspēlē Latvijā uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Arnis Buka (šobrīd LU Juridiskās fakultātes lektors) Kristīne Jarinovska, Laine Škoba un Elīna Ūsiņa.