Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēle krimināltiesībās un kriminālprocesā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.10.2015

Lai paplašinātu nacionāla līmeņa tiesas procesa izspēļu aptverto tiesību nozaru lauku un godinātu Latvijas krimināltiesību un kriminālprocesa pamatlicēju, kopš 2011. gada LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde rīko Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēli.

Izspēles dalībnieku rindās līdz šim sastapti Latvijas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Latvijas Biznesa koledžas, Augstskolas EIHSEBA un Biznesa augstskolas "Turība" studenti. Tiesnešu lomās iejutušies dažādu augstskolu mācībspēki, tiesneši, prokurori, advokāti, arī LR Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis.

Izspēles norise nebūtu iedomājama bez Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, žurnāla „Jurista Vārds”, Dailes teātra un AS "Tallink Grupp" atbalsta. Bez dažādām citām balvām izspēles uzvarētāji saņem arī ceļojošo taisnības dievietes Temīdas statuju, ko veidojis tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Balva ir miniatūra bronzas kopija Temīdas statujai, ko 1757.gadā Rīgas Rātnama vajadzībām izgatavojis tēlnieks Daniels Kurlavskis, bet nu tā atrodama Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Pauls Mincs dzimis 1868. gadā, Daugavpilī. 1886. gadā viņš absolvēja Rīgas pilsētas ģimnāziju un iestājās Pēterburgas universitātes Juridiskajā fakultātē. 1890. gadā Mincs iestājās Tērbatas Universitātes maģistratūrā, kur 1892. gadā aizstāvēja krimināltiesību maģistra disertāciju un sāka strādāt par advokātu Rīgā.

Mincs piedalījās Latvijas Republikas dibināšanā kā Tautas padomes loceklis, pēc Latvijas Senāta dibināšanas kļuva par tā locekli. Pauls Mincs pildīja Valsts kontroliera pienākumus Kārļa Ulmaņa vadītajā otrajā un trešajā Pagaidu valdībā un Pirmajā Ministru kabinetā (1919-1920). 1920. gadā ievēlēts par Satversmes sapulces locekli. Latvijas Satversmes līdzautors. No 1920. līdz 1921. gadam bija Darba ministrs.

Pēc Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gadā Mincs kļuva par kriminoloģijas docentu, 1921. gadā - par profesoru un 1921.-1930. gadā bija Latvijas Sodu likuma izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs. 1922.-1930. gadā Mincs lasīja lekcijas krimināltiesībās, minoritāšu tiesībās un starptautiskajās tiesībās Rīgas Herdera institūtā. No 1934. gada Mincs kļuva par Latvijas delegātu starptautiskās krimināltiesību organizācijās Bernē un Bukarestē, piedalījās krimināllietu kongresos.
Pēc Latvijas okupācijas Mincs tika arestēts un deportēts uz PSRS, kur miris Krasnojarskas novada koncentrācijas nometnē 1941. gada 28. decembrī.