Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Apmaiņas programmu studenti Latvijas Universitātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Studē, dodies praksē vai izstrādā promocijas darbu ārvalstīs ar Erasmus+ programmas atbalstu
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatore
03.09.2018.

Vēlies iegūt papildu studiju pieredzi vienā no vairāk kā 60 Juridiskās fakultātes sadarbības universitātēm kādā no Eiropas Savienības valstīm un saņemt stipendiju? Varbūt lietderīgi būtu pavadīt 2 - 4 mēnešus ārvalstīs promocijas darba izstrādei vai studiju prakses apguvei? Pieteikties var arī studenti, kas ERASMUS programmas iespējas izmantojuši jau iepriekš.

Studijas kādā no 60 partneruniversitātēm visā Eiropā

ERASMUS+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt semestri kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citā Eiropas valstī, kā arī sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Latvijas Universitāte pilnā apmērā atzīst ārvalstu augstskolā apgūtos kursus, pēc kursa satura to pielīdzinot "A", "B" vai "C" daļas kursu apguvei vai arī ieskaitot kā papildu izglītību.

ERASMUS+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu divpusēju starpuniversitāšu līgumu ietvaros. Pieteikšanās noris elektroniski, līdz 14. septembrim. Papildu informācija un pieteikšanās anketa pieejama šeit.

Studiju prakse vai Promocijas darba izstrāde ārvalstīs

Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmas studenti var programmā iekļautās prakses īstenot arī ārvalstīs ERASMUS+ prakses apmaiņas programmas ietvaros. Savukārt doktoranti dalību programmā var izmantot kā iespēju ārvalstīs pavadīt semestri promocijas darba izstrādei.

ERASMUS+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu organizācijās jebkurā no ERASMUS+ programmas dalībvalstīm un saņemt stipendiju. ERASMUS+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

ERASMUS+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos vai valsts iestādēs, universitātēs un zinātniskajos institūtos, kā arī citās organizācijās (tiesās, advokātu birojos un citur). Programmas noteikumi neliedz studentam saņemt papildu atlīdzību no prakses vietas, ja tā to piedāvā.

Pieteikšanās ERASMUS+ praksei iespējama visa studiju gada laikā. Vismaz 2 mēnešus pirms iecerētā prakses uzsākšanas datuma studentam jāuzsāk saziņa ar izvēlēto prakses vietu un Juridiskās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatori. Papildu informācija un prakses vietas apstiprinājuma vēstules paraugs pieejams šeit.

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie, kuri ir reģistrēti studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, neatrodas studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Pieteikties var arī studenti, kas ERASMUS+ programmas iespējas izmantojuši jau iepriekš; katrā studiju līmenī studējošais var izmantot 12 mēnešus ERASMUS+ studijām un/vai praksei.

Jautājumiem un saziņai:
Juridiskās fakultātes starptautisko sakaru koordinatore
Madara Marija Ose, tālr. 67034466