Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
XV Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāju komanda "Saņemies un dari — tu to vari!": (no kreisās) Jana Šķirpa, Jānis Gavars, Krista Bērziņa.
Foto: Ivars Brencis
XV Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāju komanda "Saņemies un dari — tu to vari!": (no kreisās) Jana Šķirpa, Jānis Gavars, Krista Bērziņa. Foto: Ivars Brencis

Jubilejas gadā Dišlera izspēlē triumfē Juridiskās fakultātes maģistranti
Rūta Šutko, ELSA Latvia
16.12.2013

Š.g. 7. decembrī Juridiskajā fakultātē ar finālu Satversmes tiesā noslēdzās biedrības “European Law Students’ Association Latvia” (“ELSA Latvia”) rīkotā jau XV Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle. Līdz pat šim brīdim Prof. Kārļa Dišlera vārdā nosauktā konstitucionālās tiesas procesa izspēle ir tradīcijā bagātākā un visilgāk notiekošā nacionāla mēroga izspēle, kuras ietvaros katru gadu tiesību zinātņu studentiem ir iespēja papildināt ne tikai savas teorētiskās zināšanas, bet arī uzlabot gan savas rakstveida argumentācijas, gan arī mutiskās uzstāšanās spējas.

Tiesu izspēles šobrīd iegūst arvien nozīmīgāku lomu studiju procesā, jau laicīgi vēl studiju procesā dodot iespēju studentiem iejusties procesa dalībnieku lomās dažādu tiesu procesos. 

Šogad Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles ietvaros tiesību zinātņu studenti improvizēta Satversmes tiesas procesa veidā iejutās Tieslietu padomes vai Saeimas lomā, šķetinot kāzusu saistībā ar dažādiem personas pamattiesību, tiesu varas neatkarības, valsts varas dalīšanas un Satversmes tiesas procesa jautājumiem. Kāzusa autori šajā gadā bija konstitucionālo tiesību eksperti Jānis Pleps un Edgars Pastars, par ko ELSA Latvia viņiem īpaši pateicas.

Kā patiess pārsteigums bija šogad izrādītā interese no studentu puses — savu dalību nacionālā mēroga sacensībās konstitucionālajās tiesībās bija pieteikušas 17 komandas no 5 Latvijas augstskolām (Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Rīgas Stradiņa Universitātes, Latvijas Biznesa Koledžas un Daugavpils Universitātes). ELSA Latvia šo komandu mesto izaicinājumu pieņēma, un tām visām tika dota iespēja iepriekš sagatavoto rakstveida argumentāciju prezentēt sacensību mutiskajā daļā. 

Pēc saspringtām priekšsacīkšu un pusfināla izspēlēm finālā šķēpus krustoja komandas “Saņemies un dari — tu to vari!” (Krista Bērziņa, Jānis Gavars, Jana Šķirpa), pārstāvot Tieslietu padomi, un “Nu tik būs!” (Anrijs Šimkus, Mārtiņš Birģelis, Ieva Baumane), pārstāvot Saeimu. Izspēles fināla tiesnešu vērtējumā cīņa bija salīdzinoši vienlīdzīga, kas uzvarētājkomandas izvēli padarīja jo īpaši grūtu. 

Tomēr par uzvarētāju bija jāizvēlas tikai viena komanda, un par tādu šogad tika atzīta komanda “Saņemies un dari — tu to vari!”. Salīdzinot šī gada sacensības ar gladiatoru cīņām, par labāko cīnītāju jeb oratoru tika atzīts komandas “Saņemies un dari — tu to vari!” dalībnieks Jānis Gavars. Papildus Satversmes tiesa šogad īpašu atzinību izteica arī atlikušajiem cīnītājiem, kuri varbūt neuzvarēja, tomēr no gladiatoru cīņām iznāca dzīvi — komandas “Saņemies un dari — tu to vari!” kapteinei Kristai Bērziņai un komandas “Nu tik būs!” kapteinim Anrijam Šimkus, katram dāvinot Satversmes tiesas spriedumu krājumu 12 sējumos. 

Papildus ELSA Latvia vēlas pateikties izspēles dalībniekiem par to, ka viņi saspringtākajā studiju posmā atrada laiku un drosmi, lai izspēlē piedalītos. Izspēlē piedalījās — Klāvs Cirvelis, Zane Dālberga, Sanita Štokmane, Katrīna Salmgrieze, Sandra Podniece, Jānis Zuļķis, Jānis Siliņš, Matīss Vingris, Dace Kumpiņa, Andris Pumpišs, Rūta Abrāmova, Suzanna Fatairi, Artis Aizupietis, Linda Sirmā, Andris Birzulis, Natālija Zaiceva, Guna Megi, Biruta Bernāne, Andris Dimants, Ilze Ambrasa, Eva Vīksna, Artūrs Parfjonovs, Barbara Circene, Andris Eglons, Marats Golovkins, Pauls Ančs, Beāte Vītola, Baiba Zvejniece, Kārlis Orleāns, Ilona Sakoviča, Rolands Siliņš, Līga Šteinberga, Dana Vasilenoka, Ingus Meimers, Viesturs Markovskis, Darija Muļivanova, Genādijs Rusanovs, Jevgēnijs Jeļkins, Elīna Kapluna, Samirs Džavadovs. Turklāt jāpiemin arī komandu treneri, kuri veltīja savu brīvo laiku, lai palīdzētu studentiem sagatavoties — paldies Lidijai Rozentālei, Matīsam Šķiņķim un Oskaram Garkājam. 

Jāatzīst, ka arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, izspēles tiesneši skaita ziņā pārspēja izspēles dalībniekus. Palīdzēt izspēles organizēšanā piekrita un tiesnešu lomās iejutās Sandijs Statkus, Laura Emse-Jambuševa, Ivars Stankevičs, Andrejs Stupins, Edgars Briedis, Sanita Mertena, Elīna Semeņuka, Aigars Dreimanis, Māra Stabulniece, Dainis Lasmanis, Anda Smiltēna, Mārtiņš Daģis, Māris Vīgants, Ilze Tralmaka, Rihards Veinbergs, Zanda Zaļuma, Kristīne Aperāne, Iveta Kažoka, Ilze Spūle, Uģis Zeltiņš, Ilze Freimane, Dzintra Balta, Dainis Pudelis, Artis Straupenieks, Simona Doriņa, Valdis Bergs, Santa Rubīna, Aldis Alliks. Satversmes tiesas tiesnešu lomas finālā (un ne tikai) Satversmes tiesā ieņēma un izspēles uzvarētājus noskaidroja Jānis Pleps, Edgars Pastars, Alla Spale, Arvīds Dravnieks, Māris Lejnieks, Lauris Liepa un Jūlija Jerņeva, kura šogad atkārtoti tika atzīta arī par labāko tiesnesi

ELSA Latvia arī izsaka īpašu pateicību ikvienam, kas palīdzēja izspēles organizēšanā, kā arī izspēles atbalstītājiem, bez kuru palīdzības šāda veida un mēroga pasākums nevarēja norisināties. Izspēles materiāli un finansiāli atbalstīja — ZAB “Eversheds Bitāns”, ZAB “Borenius”, ZAB “Sorainen”, ZAB “MPKV”, ZAB “Varul”, ZAB “FORT”, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, žurnāls “Jurista Vārds”, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde, Rīgas Juridiskā augstskola, Satversmes tiesa. Īpašs paldies arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei Ingrīdai Labuckai. 

Uz tikšanos pēc gada — jau XVI Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlē!