Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs

Zinātniskā konferencē spriedīs par valsts konsekvenci tiesiskās paļāvības principa ievērošanā
Madara Marija Ose, Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
19.01.2016

Piektdien, š.g. 29.janvārī, Latvijas Universitātē (LU) norisināsies konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā", ko sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti, izdevumiem "Dienas Bizness" un "Jurista Vārds" rīko Tiesību zinātņu pētniecības institūts. Pasākumu būs iespējams vērot arī videotiešraidē, bet dalībai klātienē nepieciešams iepriekš reģistrēties.

"Ja pilsoņu vairums uzticas saviem valstsvīriem, institūcijām un likumiem, veidojas tiesiskā stabilitāte un valsts uzplaukst. Ja valsts nenodrošina tiesisko drošību un likumību valstij nav lemta ilgtspējīga attīstība un valsts nākotne ir apdraudēta. Valstij ir ne tikai jāattaisno savu pilsoņu uzticība, bet arī jācenšas to vairot un aizsargāt, jo pilsoņu uzticībai savai valstij ir tieša saikne ar patriotismu un vēlmi aizsargāt savu valsti. Pirmkārt, šī aizsardzība izpaužas valsts likumdevēja  un tiesību normu piemērotāju tulkotāju konsekventā rīcībā. Indivīdam ir jāpaļaujas uz valsts tiesisko regulējumu, ne tikai kā uz likumisku, taisnīgu un saprātīgu sabiedrības dzīves organizēšanas institūtu, bet jāuztver tas kā nemainīgi paredzams. Tiesiskās paļāvības galvenais uzdevums ir aizsargāt personas tiesības gadījumos, kad normatīvā regulējuma grozījumu rezultātā notiek vai ir iespējama privātpersonu tiesiskā stāvokļa pasliktināšanās. Savukārt tiesiskās drošības principa pamataspekts ir tiesiskās paļāvības aizsardzība. Princips nozīmē, ka ikviens indivīds var paļauties uz to, ka tiesības un likumiskās intereses, kuras viņš ir ieguvis, vēlāk netiks atņemtas. Konferences ietvaros tiks vērtēta gan tiesiskās paļāvības aizsardzības apjoms, iztulkošana dažādās jomās, kas galarezultātā ļaus izdarīt secinājumus par Latvijas valsts kopējo situāciju tiesiskuma ievērošanā​,” tā pasākuma pamatideju skaidro Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs, LU profesors Ringolds Balodis.

​Konferenci ar uzrunām atklās Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, LU rektors, profesors Indriķis Muižnieks un Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits. Pasākumā referēs tiesneši, valsts pārvaldes iestāžu vadītāji, Latvijas augstskolu mācībspēki un nozares profesionāļi. Pasākumu ievadīs Satversmes tiesas tiesneses, LU profesores Daigas Rezevskas referāts "Tiesiskās drošības un paļāvības princips – būtiski tiesiskas valsts principa elementi”, pēc kura darbs turpināsies divās paralēlās sekcijās. Vienā tiesiskās paļāvības principu apskatīs tiesību apakšnozarēs un uzņēmējdarbībā, bet otrā iztirzās principa ievērošanu valsts iestāžu lēmumos.

Klausītāju reģistrācija konferencei ir noslēgusies. Aicinām pasākumu vērot videotiešraidē LU portālā: uzrunas, ievirzes referātu un 1.sekciju - 1.kanālā, bet 2.sekciju - 2.kanālākā arī laikraksta “Dienas Bizness” mājas lapā un portālā “Delfi”.

Konferences programma - atjaunota 19.janvārī

2016.gada pavasarī tiks izdota grāmata “Tiesiskās paļāvības princips: teorija un prakse”, kurā būs iekļauti konferencei gatavotie referāti, kā arī izvilkumi no LR Satversmes tiesas un Augstākās tiesas spriedumiem par tiesisko paļāvību.