Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Lekcija Juridiskajā fakultātē. Foto: Reinis Oliņš
Maijs Juridiskajā fakultātē noritēs starptautiskās sadarbības zīmē
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
02.05.2018.

Ar ERASMUS+ starptautiskās docētāju apmaiņas programmas atbalstu maija vidū Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē viesosies docētāji no Varšavas Universitātes Polijā, Rietumbohēmijas Universitātes Čehijā un Saragosas Universitātes Spānijā. Vieslektoru nodarbības var apmeklēt ikviens interesents.

Studējošiem, kas apgūst studiju kursu "Jurista ētika", vieslektors Pāvels Skučinskis (Pawel Skuczynski) no Varšavas Universitātes Polijā sagatavojis divas nodarbības, ko var apmeklēt arī citi interesenti. Pirmdien, 7. maijā, plkst. 10.30 21. auditorijā ieplānota nodarbība "Juridisko pakalpojumu reklāma un mārketings", bet 14. maijā plkst. 10.30 - "Tiesnešu dalība publiskās diskusijās". Abu nodarbību laikā lektors skaidros Eiropas Savienības standartus, kā arī izgaismos Polijā aktuālus piemērus konkrētajos jautājumos.

Otrdien, 8. maijā, plkst. 14.30 19. auditorijā vieslektore Petra Janosikova no Rietumbohēmijas Universitātes Čehijā vadīs atklāto nodarbību par Eiropas Savienības noteikto standartu ietekmi uz nodokļu tiesību jautājumiem Čehijas Republikā. 

Pie doktorantiem, kas apgūst studiju kursu "Tiesību integrācija Eiropā", ceturtdien, 10. maijā, plkst. 17.00 un 11. maijā, plkst 18.15 40. auditorijā ieradīsies Saragosas Universitātes profesors Karloss Martinezs de Agvirre (Carlos Martínez de Aguirre), lai skaidrotu Spānijas ģimenes tiesību problēmaspektus Eiropas Savienības tiesību diskursā. 

Visas nodarbības notiks angļu valodā, bez tulkojuma.

Docētāju starptautiskā mobilitāte rada iespēju studējošiem sniegt jaunas zināšanas un prasmes. Ar tās palīdzību noris mācībspēku profesionālā pilnveide un attīstība, starptautisku kontaktu ieguve, kā arī sadarbības projektu iniciēšana.