Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Notiks informatīvas tikšanās par maģistra un doktora studijām Juridiskajā fakultātē
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
28.05.2018.

Studiju turpināšana nākamajā līmenī ir loģisks solis personīgajā izaugsmē un vērtīga investīcija turpmākajā karjerā. Juridiskā fakultāte interesentus aicina apmeklēt tikšanās ar studiju programmu direktoriem un izzināt tiesību maģistra un doktora studijas Latvijas Universitātē. Interesenti tiks iepazīstināti ar pieteikšanās prasībām un uzņemšanas kārtību, tāpat arī jautājumiem par studiju saturu, organizāciju un studiju finansēšanu.

P​rofesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne" paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Programma piedāvā ļoti plašu izvēles kursu klāstu​ - vairāk kā 10 kursu semestrī​, turklāt ​izvēles kursus var ​apgūt arī angļu valodā. Studiju programmā iekļautas četru veidu studiju prakses. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošajiem ir iespēja līdzdarboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, docētāju un citu profesionālu juristu vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem​ un vienlaikus iegūstot arī kredītpunktus.

Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātajā sektorā un arī ārvalstu vai starptautiskajās institūcijās. Iegūtais grāds absolventiem dod tiesības pretendēt studijām doktorantūrā. Informatīva tikšanās par studijām maģistrantūrā ieplānota pirmdien, 18. jūnijā, plkst. 18.00 JF konferenču zālē (Raiņa bulv 19, 1. stāvā).

Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnē. Programma būtiski atšķiras no citu augstskolu piedāvātajām, jo studijas noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – tiesību teorijā un vēsturē, valsts tiesībās, starptautiskajās tiesībās, civiltiesībās, krimināltiesībās, policijas tiesības, kā arī kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā, kas ļauj reflektantiem izvēlēties saistošāko apakšnozari un sekmē veiksmīgākus studiju un rezultātus.

Studiju un pētniecības darbs noris doktorantiem sadarbojoties fakultātes mācībspēkiem - aktīviem zinātniekiem un intensīvi praktizējošiem profesionāļiem. Informatīva tikšanās par studijām doktorantūrā ieplānota otrdien, 5. jūnijā, plkst. 16.30 JF 40. auditorijā (Raiņa bulv 19, 4. stāvā).

Interesentus, kam ir neskaidri jautājumi par uzņemšanu Juridiskās fakultātes realizētajās studiju programmās un kas nevar ierasties uz informatīvajām tikšanās reizēm, aicinām sazināties ar programmu metodiķēm.