Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte
Veidosim juridisko zinātni kopā - augustā piesakies studijām doktorantūrā
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
11.06.2018.

No 13. līdz 17. augustam noritēs pieteikšanās doktorantūras studijām Juridiskajā zinātnē, iesniedzot pieteikuma dokumentus Latvijas Universitātes (LU) Studiju departamentā.​ Pirms pieteikuma iesniegšanas reflektantam jāsazinās ar izvēlēto Promocijas darba vadītāju, lai izklāstītu sava iecerētā promocijas darba mērķi, uzdevumus, ​​sagaidāmos rezultātus ​un zinātnisko novitāti.

Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnē. Programma būtiski atšķiras no citu augstskolu piedāvātajām, jo studijas noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – tiesību teorijā un vēsturē, valsts tiesībās, starptautiskajās tiesībās, civiltiesībās, krimināltiesībās, policijas tiesības, kā arī kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā, kas ļauj reflektantiem izvēlēties saistošāko apakšnozari un sekmē veiksmīgākus studiju un rezultātus.

Studiju un pētniecības darbs noris doktorantiem sadarbojoties fakultātes mācībspēkiem - aktīviem zinātniekiem un praktizējošiem profesionāļiem. Studiju process ietver arī ārvalstu viesprofesoru vadītas nodarbības. Studijām vai veiksmīgai promocijas darba izstrādei fakultāte piedāvā noteiktu periodu pavadīt partneruniversitātē, zinātniskajā institūtā vai citā organizācijā ārvalstīs, vienlaikus saņemot stipendiju.

Pieejamas budžeta vietas, valsts un mecenātu stipendijas.

​​Pieteikšanās doktorantūras studijām ieplānota no 13. līdz 17. augustam no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 114. telpā, Raiņa bulvārī 19. Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti. 30. augustā, plkst. 14.00 ieplānots iestājpārbaudījums - pārrunas ar programmas uzņemšanas komisiju.

Jautājumiem un saziņai par uzņemšanu:
Metodiķe Ligita Svikle, tālr. 67034588