Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto no LU Juridiskās fakultātes arhīva
Izdots Latvijas Universitātes 76. konferences rakstu krājums juridiskajā zinātnē
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
26.06.2018.

Turpinot Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) ilggadējās tradīcijas un zinātniskās aktivitātes, anonīmi recenzētā rakstu krājumā „Centrālās un Austrumeiropas juridisko tradīciju un juridiskās identitātes jautājumi” izdoti LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences laikā nolasītie referāti tiesību zinātnē.

Konferences laikā šogad norisinājās arī Centrālās un Austrumeiropas tiesībzinātnieku tīkla darbs un sekcijas. Līdzās jau tradicionāli plašam pašmāju dalībnieku lokam pasākumā iesaistījās arī 54 ārvalstu zinātnieki un praktizējoši juristi no 14 valstīm.

Jaunizdotajā krājumā apkopoti konferences dalībnieku anonīmi recenzēti raksti visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, turklāt daļa no tiem veltīti juridiskās identitātes un juridisko tradīciju jautājumiem noteiktā ģeogrāfiskā reģionā. „Identitātes un tradīciju tēma, kas īpašu nozīmi iegūst Latvijas simtgades kontekstā, ir mūsdienu juristu aicinājums atskatīties uz kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm juridiskajā mantojumā, pagātnes un mūsdienu īpatnībās noteiktā Eiropas daļā. Rakstu krājumā aplūkotie jautājumi šķietami iegūst citu nokrāsu un mudina pievērsties ne tikai praktiski aktuālu un tautsaimniecībai nozīmīgu tiesību jautājumu un problēmu analīzei, bet arī pakavēties pie valstiskuma, identitātes, unikālās vēsturiskās pieredzes, kā arī valodas un vērtību juridiskā ietvara,” skaidro LU JF dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa.

Rakstu krājums drukātā veidā tiek izdots ierobežotā skaitā; to izsniegs autoriem un fakultātes sadarbības partneriem, bet fakultātes 2018. gada absolventi to saņems izlaidumā. Citiem interesentiem rakstu krājums brīvi pieejams elektroniskā formā, Latvijas Universitātes portālā.